Detall
El CAC ordena el cessament d’un anunci de televenda sobre unes ulleres autograduables

• La comunicació comercial de les ulleres Dial Vision no té l'autorització farmacèutica preceptiva


El Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), en sessió duta a terme ahir, 19 d'abril, ha ordenat el cessament de la publicitat per televisió de les ulleres autograduables Dial Vision, atès que l'anunci no disposa de l'autorització farmacèutica prèvia preceptiva.

L'actuació del CAC es va iniciar d'ofici, arran de la detecció, el 29 de març a 8tv, d'una comunicació comercial, en format de televenda i de 10 minuts de durada, de les ulleres autoregulables Dial Vision. Posteriorment, el CAC va comprovar que el canal esmentat va emetre diàriament la mateixa publicitat en el període del 5 a l'11 d'abril.

L'anunci mostra, mitjançant diversos actors que actuen com a testimonis, les suposades utilitat i qualitats del producte, unes ulleres autoregulables que permeten la correcció de les deficiències visuals independentment de la distància al focus.

El producte disposa d'un mecanisme regulable per la persona usuària que li permet tant llegir de prop com mirar de lluny. Segons la publicitat, no cal una visita mèdica i es presenta el producte com una alternativa a les ulleres o a les lents de contacte, prescrites pel personal sanitari.

El CAC, que l'any 2014 va signar un conveni de col·laboració amb el Departament de Salut, va visionar l'anunci esmentat en el sí del Grup de treball tècnic entre el CAC i el Departament de Salut i, arran d'aquesta reunió, va elaborar un informe en què s'especifica que Dial Visión són unes ulleres que es promocionen com a correctives de l'agudesa visual.

Segons el Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris de la Subdirecció General d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques del Departament de Salut, les ulleres esmentades són un producte sanitari i, per tant, per fer-ne publicitat es necessita una autorització administrativa prèvia de l'autoritat sanitària competent.

Segons el Departament de Salut, la comunicació comercial de Dial Vision no disposa de l'autorització administrativa prèvia corresponent.

D'acord amb l'apartat 2 de l'article 61 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual, el prestador que emeti comunicacions que suposin una infracció d'acord amb la normativa vigent sobre publicitat no incorrerà en responsabilitat administrativa, per bé que el prestador haurà de cessar en l'emissió d'aquesta comunicació comercial al primer requeriment de l'autoritat audiovisual o de qualsevol organisme d'autoregulació al qual pertanyi.

Per tant, l'Acord del CAC, que s'ha adoptat per unanimitat, requereix al prestador de serveis de comunicació Emissions Digitals de Catalunya, SAU, que gestiona el canal 8tv, perquè cessi d'emetre la comunicació comercial del producte Dial Vision.

Acord 29/2017, de 19 d'abril, del Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya 

22.05.2017

Mida del text: 

Avís legal  |  Protecció de dades  |   |  Mapa Web  |  Enllaços d'interès