Detall
Petra Kammerevert afirma que la Directiva de serveis de comunicació audiovisual inclourà també les xarxes socials si tenen contingut audiovisual
Roger Loppacher, Petra Kammerevert, Carles Prats i Madeleine de Cock.
21/04/2017

• La coponent de la revisió de la Directiva intervé en una jornada sobre el projecte legislatiu organitzada per l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i en la qual també ha participat el CAC

• Roger Loppacher demana que les autoritats audiovisuals puguin ordenar la retirada immediata de continguts il·lícits a les plataformes d'intercanvi de vídeos

• El CAC demana participar directament en l'ERGA, organisme creat el 2014 per aconsellar la Comissió Europea en l'àmbit audiovisual

L'eurodiputada Petra Kammerevert, coponent al Parlament Europeu de la revisió de la Directiva de serveis de comunicació audiovisuals, ha afirmat que les xarxes socials també estaran incloses en l'àmbit de la Directiva quan tinguin contingut audiovisual. "Això és una cosa que veiem que cada dia és més freqüent en xarxes socials, com ara Facebook", ha dit.

Kammerevert ha fet aquestes declaracions avui, dia 21, en una jornada sobre la revisió de la Directiva de serveis de comunicació audiovisual, organitzada per l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i en la qual ha participat el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher. Està previst que la Comissió Europea voti sobre la proposta de revisió el proper 25 d'abril.

Pel que fa a les plataformes d'intercanvi de vídeo, com ara YouTube, Dailymotion o Vimeo, Kammerevert ha dit que estan també incloses en la Directiva, per bé que qüestiona la manera de regular-les. "Segons la Comissió Europea, les plataformes s'haurien d'autoregular. Nosaltres, en canvi, considerem que si l'autoregulació no funciona, aleshores els estats membres haurien de poder intervenir".

La coponent de la Directiva ha afegit: "Nosaltres no volem un control total i exhaustiu d'internet, perquè això no seria compatible amb la llibertat d'expressió. Les actuacions només s'hauran de fer davant els mals usos, però sense haver de pentinar tots els continguts. Això sí, quan les plataformes tinguin coneixement d'un contingut impugnat, aleshores hauran d'eliminar-lo de la xarxa".

En aquesta línia, Loppacher ha demanat precisar de manera més exacta aquests supòsits i ha proposat que les autoritats de regulació audiovisual tinguin la potestat d'ordenar la retirada immediata de continguts il·lícits a les plataformes d'intercanvi de vídeo.

"Convindria que quan una autoritat de regulació detecti continguts il·lícits, com ara pornografia infantil i violència masclista, o perjudicials per als menors, com per exemple la promoció de l'anorèxia o del suïcidi, disposi de les eines i dels poders necessaris per tal de fer efectiva aquesta protecció i en pugui ordenar la retirada als proveïdors del servei d'allotjament", ha afirmat Loppacher.

També ha assenyalat que per enfortir la Unió Europea cal apostar per la identitat europea i que això passa per potenciar una cultura audiovisual europea comuna. "Creiem que la previsió de la Directiva d'exigir als serveis de vídeo sota demanda, com ara Netflix o HBO, una reserva en els seus catàlegs d'un mínim del 20% d'obra audiovisual europea és insuficient i caldria apostar per objectius més ambiciosos", ha afirmat.

Loppacher ha demanat que el CAC pugui participar directament en l'European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA). La Comissió Europea va crear l'ERGA el 2014 amb l'objectiu de reforçar la cooperació entre les autoritats reguladores dels estats membres de la UE i aconsellar la Comissió Europea en les qüestions relatives a la regulació audiovisual. La proposta de revisió de la Directiva vol atorgar a aquest Grup més competències.

"Crec que seria molt important que les autoritats subestatals amb experiència i llarga trajectòria en aquest àmbit, i crec que els 17 anys del CAC així ho avalen, puguin participar directament en l'ERGA i puguin contribuir a la seva tasca i fer-hi aportacions", ha afirmat Loppacher.

La presidenta de l'ERGA, Madeleine de Cock, presidenta també del regulador audiovisual holandès (Commissariaat voor de Media), ha explicat que cal evitar la sobreprotecció i ha recordat el cas de la fotografia d'una nena que va patir un bombardeig en la guerra de Vietnam i que va ser retirada per Facebook pel fet d'estar sense roba.

"Volem el sistema del pal i la pastanaga, de manera que si els mitjans i les plataformes segueixen les normes, doncs bé, però si no ho fan, aleshores necessitem aplicar les mesures oportunes", ha assenyalat.

En relació amb l'ERGA, ha afirmat que és un grup de treball que aspira a respectar les diferències culturals dels estats membres i ha rebutjat que vulgui convertir-se en el regulador audiovisual paneuropeu.

22.05.2017

Mida del text: 

Avís legal  |  Protecció de dades  |   |  Mapa Web  |  Enllaços d'interès