Detall
El Consell de l'Audiovisual de Cataunya analitza la informació política i les tertúlies del mes de setembre

• El pla de treball es va acordar per unanimitat de tots el membres del Ple del Consell

• Segons un informe de l'Àrea Jurídica, atesa la prevalença de l'ordre jurisdiccional, el CAC s'abstindrà d'iniciar actuacions administratives sobre els continguts institucionals i de propaganda del referèndum

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) està realitzant un informe sobre la informació política i les tertúlies de gran part del mes de setembre, en resposta al caràcter excepcional que es preveu que tingui el panorama polític en aquest període.

Els membres del CAC van aprovar per unanimitat, en el Ple del Consell del 6 de setembre, un pla de treball per analitzar el pluralisme polític, tant de la informació com de les tertúlies.

El període que s'està analitzant és de l'11 de setembre al 3 d'octubre de 2017, ambdós inclosos. La metodologia que s'està aplicant en l'anàlisi de la informació política és l'habitual que s'utilitza en els informes mensuals que realitza el CAC. Pel que fa a la mostra, el criteri és el mateix que s'aplica en els fets excepcionals.

En concret, i pel que fa al pluralisme dels programes informatius, els mitjans que s'estan analitzant són: TV3, Catalunya Ràdio, TVE Catalunya, La 1, Telecinco i Antena 3 TV. En el cas de les televisions, se n'analitzen les edicions de teleinformatius de migdia i de vespre, excepte en el cas de TVE Catalunya, on s'analitza L'informatiu migdia.

Pel que fa a l'anàlisi de les tertúlies, aquest es planteja com un assaig metodològic per a una possible sistematizació i inclusió dins de l'anàlisi global de pluralisme, tal com va sol·licitar el Parlament.


Continguts institucionals i de propaganda del referèndum

D'altra banda, el Ple del Consell dut a terme avui, 26 de setembre, ha aprovat, atesa l'eventual vulneració de la prohibició derivada del principi non bis in ídem (prevalença de l'ordre jurisdiccional respecte de l'administratiu), abstenir-se, en aquest moment, d'incoar i tramitar procediments administratius contra els prestadors que emetin continguts relacionats amb el procés electoral pel que fa al referèndum convocat per a l'1 d'octubre de 2017. L'acord s'ha aprovat amb 3 vots a favor, 3 en contra i el vot de qualitat del president.

Aquest acord s'ha pres de conformitat amb l'informe de l'Àrea Jurídica sobre l'anàlisi de l'àmbit competencial del CAC en el període esmentat. Aquest informe també ha estat aprovat pel Ple del CAC.

L'informe esmentat conclou el següent: "Ateses les consideracions anteriors, seria convenient que el Consell, en aquest moment, evités la incoació i posterior tramitació d'un procediment administratiu contra els prestadors de serveis de comunicació audiovisual ubicats dintre del seu àmbit competencial que, tot incomplint l'advertiment i l'apercebiment efectuat pel TC, notificat pel TSJC, estiguessin emetent publicitat o propaganda en relació amb el referèndum de l'1 d'octubre de 2017, atesa l'eventual vulneració de la prohibició derivada del principi non bis in ídem."

21.10.2017

Mida del text: 

Avís legal  |  Protecció de dades  |   |  Mapa Web  |  Enllaços d'interès