Detall
El CAC aprova un acord en relació amb un vídeo de Carles Puigdemont a TVC

El Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), en la sessió duta a terme el 7 de març, va aprovar un Acord relatiu a un vídeo de Carles Puigdemont del 30 de desembre de 2017. TV3 va emetre el mateix dia una notícia que incloïa fragments del vídeo, mentre que el 3/24 va emetre el vídeo íntegre, sense cap careta d'entrada ni de sortida.

L'Acord, que va sorgir arran d'una queixa del Grup de Periodistes Pi i Margall, va ser aprovat, per cinc vots a favor i un en contra, amb un vot particular.

El Ple del CAC constata que la notícia emesa en el TN vespre de TV3 del 30 de desembre de 2017, amb relació al contingut d'un vídeo de Carles Puigdemont, es va adequar al Llibre d'estil de la CCMA, atès que va presentar el contingut del vídeo com una informació d'actualitat i el van integrar en els teleinformatius.

El CAC també constata que el 3/24 va emetre íntegrament el vídeo i el va presentar de manera oral i amb la sobreimpressió "balanç de l'any 2017". En aquest sentit, segons afegeix l'Acord, el CAC recorda que en l'emissió de continguts elaborats per tercers cal evitar elements que, encara que només sigui de manera aparent, puguin prestar a confusió en els teleespectadors.

 

Acord 26/2018, de 7 de març, del Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya

Vot particular a l'Acord 26/2018

19.03.2018

Mida del text: 

Avís legal  |  Protecció de dades  |   |  Mapa Web  |  Enllaços d'interès