Suppliers of communication services
Searcher
Year:   Keyword:
Type of action:
 

Last actions
Acord 14/2018 de revocació parcial de l’Acord 101/2017 de liquidació de la taxa de l’exercici del 2017, per la liquidació efectuada a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en relació amb la freqüència 101.2 de Banyeres del Penedès
  Date: 24/01/2018

Acord 13/2018 de resolució del recurs de reposició interposat per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries contra l’Acord 101/2017 del CAC d’aprovació de la liquidació de la taxa per actuacions de control i d’inspecció corresponent a l’exercici 2017
  Date: 24/01/2018

Acuerdo 12/2018 de solicitud de arrendamiento de licencia FM en Girona (97.4 MHz), de titularidad de Emisoras Catalanas Audiovisuales de Proximidad, SL, a favor de la Sociedad Española de Radiodifusión, SLU (SER)
  Date: 24/01/2018

Acuerdo 11/2018 de solicitud de arrendamiento de licencias FM en Puigcerdà (frecuencias 89.8 MHz y 99.1 MHz), de titularidad de la Sociedad Española de Radiodifusión, SLU (SER), a favor de Mass Media Cerdanya, SL
  Date: 24/01/2018

Acuerdo 10/2018 de solicitud de arrendamiento de licencia FM en Ripoll (94.9 MHz), de titularidad de la Sociedad Española de Radiodifusión, SLU (SER), a favor de Radio Ripoll, SL
  Date: 24/01/2018

Acuerdo 9/2018 de solicitud de arrendamiento de licencia FM en Berga (95.7 MHz), de titularidad de la Sociedad Española de Radiodifusión, SLU (SER), a favor de Taelus, SL
  Date: 24/01/2018

previous  [1 of 33]  next

20.03.2018

Text size: 

Legal notice  |  Data protection  |   |  Web map  |  Links of interest