Suppliers of communication services
Searcher
Year:   Keyword:
Type of action:
 

Last actions
Acuerdo 116/2017 de solicitud de la sociedad Soninorte Producciones, SL, de convocatoria de concurso público para la adjudicación de las licencias vacantes para la prestación del servicio de comunicación audiovisual TDT de ámbito local (TDT–L)
  Date: 20/12/2017

Acord 115/2017 de modificació de l’estructura accionarial de Ràdio Marina, SA, com a conseqüència d’una operació mercantil de transmissió d’accions de la companyia, d’acord amb el que disposa el títol IV del capítol II de la Llei 22/2005 de l’audiovisual
  Date: 20/12/2017

Acuerdo 101/2017 de aprobación de la liquidación de la tasa respecto a las actividades de prestación de servicios del audiovisual correspondiente al ejercicio de 2017, que deben abonar las personas físicas y jurídicas que prestan servicios
  Date: 10/11/2017

Acord 94/2017 de conformitat de la comunicació prèvia presentada per RCTGN RADIO, SL, per prestar serveis de comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric
  Date: 10/10/2017

Acord 93/2017 sobre la sol·licitud d’autorització prèvia de la societat Mitjans Audio d’Osona, SLU, per la transmissió de llicències de ràdio a Vic (92.8 MHz) i del programa 4, canal 50 de TDT local de la demarcació de Vic, a favor de CATVL 97, SLU
  Date: 10/10/2017

Acord 78/2017 de conformitat de la comunicació prèvia presentada per l’Associació per a la Comunicació i la Cooperació (ACOMCO), per prestar serveis de comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre
  Date: 19/07/2017

previous  [1 of 30]  next

16.01.2018

Text size: 

Legal notice  |  Data protection  |   |  Web map  |  Links of interest