Documents


List of documents
19/11/2012
 Jornada de debat i reflexió: "El dret d'accés als mitjans de comunicació audiovisual públics" el 27 de novembre de 2012

31/12/2010
 La publicitat en l'entorn familiar: activitats per al debat

17/12/2010
 Les formes de discriminació per motius d'orientació sexual i d'identitat de gènere en els mitjans de comunicació audiovisual

29/11/2010
 Publicitat en l'entorn familiar

21/06/2010
 El tractament del territori en els mitjans audiovisuals

15/12/2009
 Reglament de funcionament intern del Fòrum d'entitats de persones usuàries de l'audiovisual

previous  [1 of 2]  next

19.03.2018

Text size: 

Legal notice  |  Data protection  |   |  Web map  |  Links of interest