Composició

El CAC és integrat per sis membres: cinc consellers o conselleres i un president o presidenta. Tots els membres són elegits pel Parlament a proposta, com a mínim, de dos grups parlamentaris, per una majoria de dos terços. Si en una primera votació no s'obté la majoria de dos terços, són elegits per majoria absoluta en una segona votació, que s'ha d'efectuar en la mateixa sessió. El president o presidenta del Consell és escollit pel Parlament d'entre els sis membres.

Els mandats són, en tots els casos, de sis anys, no renovables. Els membres del Consell estan sotmesos a un règim d'incompatibilitats que els impedeix tenir interessos, directes o indirectes, en empreses audiovisuals, de cinema, de vídeo, de premsa, de publicitat, d'informàtica, de telecomunicacions o d'internet.Roger Loppacher i Crehuet Roger Loppacher i Crehuet
President
president.cac@gencat.cat
Salvador Alsius Clavera Salvador Alsius Clavera
Vicepresident
salsius.cac@gencat.cat
Daniel Sirera Bellés Daniel Sirera Bellés
Conseller secretari
dsirera.cac@gencat.cat
Carme Figueras i Siñol Carme Figueras i Siñol
Consellera
cfigueras.cac@gencat.cat
Yvonne Griley i Martínez Yvonne Griley i Martínez
Consellera
ygriley@gencat.cat
Eva Parera i Escrichs Eva Parera i Escrichs
Consellera
eparera.cac@gencat.cat

» Històric de membres

21.03.2018

Mida del text: 

Avís legal  |  Protecció de dades  |   |  Mapa Web  |  Enllaços d'interès