Funcions

La Llei encomana al CAC un seguit de funcions, que poden enquadrar-se, les més destacades, en els quatre àmbits següents:

• Títols habilitants:

• Atorgar els títols que habiliten per prestar el servei de comunicació audiovisual i garantir-ne el compliment de les condicions.

• Continguts:

• Vetllar pel compliment de la normativa reguladora de l'audiovisual, en particular dels principis del pluralisme polític, social, religiós, cultural i de pensament.

• Vetllar pel compliment del pluralisme lingüístic i pel compliment de la normativa sobre el català i l'aranès.

• Vetllar pel compliment de la legislació sobre protecció dels infants i els adolescents.

• Vetllar pel compliment de la legislació sobre publicitat.

• Garantir el compliment de les missions de servei públic assignades als mitjans públics.

• Informes:

• Emetre informe previ pel que fa als avantprojectes de llei relatius al sector audiovisual.

• Emetre informes a iniciativa pròpia, del Parlament o del Govern de la Generalitat.

• Emetre un informe anual sobre l'actuació del CAC i la situació del sistema audiovisual a Catalunya.


• Coregulació, autoregulació i arbitratge:

• Promoure l'adopció de mesures de coregulació i d'autoregulació en el sector audiovisual.

• Exercir, a instàncies de les parts en conflicte, funcions arbitrals i de mediació.


23.05.2018

Mida del text: 

AvÝs legal  |  Protecciˇ de dades  |   |  Mapa Web  |  Enllašos d'interŔs