Normativa en trāmit

Projecte d'instrucció general per la qual es modifica la Instrucció general sobre la presència de la llengua i la cultura catalanes i de l'aranès en els mitjans de comunicació audiovisual.

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya està tramitant l'elaboració d'un Projecte d'instrucció general per la qual es modifica la Instrucció general sobre la presència de la llengua i la cultura catalanes i de l'aranès en els mitjans de comunicació audiovisual, aprovada mitjançant l'Acord 295/2007, de 19 de desembre.

En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es fa pública la tramitació del procediment normatiu en curs d'elaboració, amb la indicació de l'estat del tràmit en què es troba.

Tràmit: informació pública

Data d'inici: 20-12-2017
Data de finalització: 12-01-2018

Al·legacions i suggeriments: es podran presentar mitjançant escrit adreçat al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (carrer dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona), d'acord amb el que estableix l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.


17.01.2018

Mida del text: 

Avís legal  |  Protecciķ de dades  |   |  Mapa Web  |  Enllaįos d'interčs