Ajuts del CAC a projectes de recerca en comunicació audiovisual
X Convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes de recerca sobre comunicació audiovisual
Treball amb ajut
Autor/s: Mónica Marchesi García
Títol: Contribució dels mitjans a la creació i el sosteniment d'espais de diàleg i cohabitació de les persones immigrades. Anàlisi de bones pràctiques de les ràdios municipals de Catalunya
Resum: Informe sobre les bones pràctiques de les ràdios municipals de Catalunya en matèria d’integració de la immigració i de creació d'espais de diàleg i cohabitació entre la població immigrada i l’autòctona

Treball amb ajut
Autor/s: Ana Sofia Cardenal
Títol: El repte de mesurar el biaix ideològic en els mitjans escrits digitals
Resum: Anàlisi de la ideologia dels principals mitjans digitals a Espanya, mitjançant les relacions semàntiques d’un discurs polític. La metodologia empra l’algoritme Normalized Google Distance (NGD), aplicat a les piulades a Twitter dels mitjans estud

Treball amb ajut
Autor/s: Marc Martínez Amat
Títol: Enfocant el procés sobiranista. Anàlisi de continguts sobre el tractament de la política catalana als mitjans de comunicació en el període 2012-2015
Resum: Recerca sobre dels frames en la informació de dotze dels principals mitjans de comunicació de ràdio, televisió i premsa diària consumits a Catalunya en el període de 2012 a 2015, posant el focus en les principals dates de l’anomenat “procés sobi

Treball amb ajut
Autor/s: Pilar Medina Bravo
Títol: El sexisme en la informació esportiva: de la universitat a les redaccions
Resum: Anàlisi del periodisme esportiu, un àmbit visiblement masculinitzat, per a una detecció de desigualtats i discriminació, tant en la formació com en la pràctica del periodisme, per comprendre la infrarepresentació de les dones en aquest àmbit

Treball amb ajut
Autor/s: Sue Aran Ramspott
Títol: “Vull ser YouTuber”: Referents online i valors aspiracionals en la primera adolescència
Resum: Estudi sobre l’accés i ús de YouTube per part d’adolescents catalans d’11 i 12 anys en la construcció de la pròpia identitat, les motivacions i els valors aspiracionals , en el marc d’aquesta plataforma on line.

20.03.2018

Mida del text: 

Avís legal  |  Protecció de dades  |   |  Mapa Web  |  Enllaços d'interès