El CAC constata una disminució de la presència de les dones en la informació política a les ràdios i televisions al llarg del 2021

  • Les tertúlies a la televisió s’aproximen al 50% de dones, però les de Catalunya Ràdio i RAC1 se situen 10 i 15  punts per sota, respectivament
     
  • El conseller responsable de l’àmbit de pluralisme, Enric Casas, encoratja les persones responsables de les tertúlies radiofòniques a eliminar inèrcies i a intentar cercar l’equilibri entre homes i dones
     
  • El Govern va tenir al voltant del 30% del temps de paraula, mentre que el Govern de l’Estat es va situar entorn del 15% en el període setembre-desembre del 2021
     

Els informatius diaris de TV3, Catalunya Ràdio i TVE Catalunya van reduir la presència de les dones en la informació política al llarg del 2021. En canvi, RAC1 va registrar un creixement de les dones polítiques, mentre que betevé es va mantenir en uns nivells similars al llarg de l’any.

En concret, TV3 va iniciar l’any amb una presència de les dones del 39,9%, que va baixar al 36,3% a finals del 2021. Catalunya Ràdio va perdre un volum similar, ja que va passar del 42,1% al 38,3%. TVE Catalunya també va baixar el 2021, per bé que de manera més matisada: del 42,6% al 40,7%.

Per la seva banda, RAC1, que a començaments del 2021 era el mitjà que tenia el pitjor registre (37,7%), va acabar el període amb el millor resultat: 45,1%. Betevé, per la seva part, es va mantenir tot l’any per sobre del 43%.

Aquestes dades s’obtenen de comparar els tres darrers informes quadrimestrals sobre el pluralisme polític que ha elaborat el CAC i que cobreixen els 12 mesos del 2021. El darrer informe, corresponent al quadrimestre setembre-desembre, va ser aprovat per unanimitat pel CAC en el Ple que va tenir lloc el 18 de maig.

La segona dada destacable sobre la presència de les dones es refereix a les tertúlies, amb uns resultats molt diferents segons si es tracta de televisions o de ràdios. Així, els millors resultats corresponen a TV3, Catalunya Ràdio i TVE Catalunya, amb una presència de dones que s’aproxima al llindar del 50%. En concret, segons l’informe del període setembre-desembre del 2021, TV3 va tenir una presència del 49,6% de dones, TVE Catalunya, del 49,1%, el 3/24, del 48,5% i betevé, del 46,4%.

En canvi, l’informe constata percentatges notablement inferiors en les tertúlies de les dues úniques ràdios analitzades:  les dones van representar el 39,2% de les persones participants en el cas de Catalunya Ràdio, mentre que la darrera posició va correspondre a RAC1, amb el 35,6%.

El conseller responsable de l’àmbit de pluralisme del CAC, Enric Casas, ha afirmat: “El primer que constatem és que, malauradament, continuem encara per sota de la paritat en la majoria dels casos. Segons les dades, hem millorat en alguns aspectes i en d’altres, hem empitjorat. Ens preocupa algun aspecte concret, com el de les tertúlies de les dues ràdios analitzades, substancialment per sota dels resultats de les televisions”.

“I dic que és preocupant perquè, precisament, la presència de les dones en les tertúlies no depèn de l’actualitat, sinó que és clarament una decisió, encara que a vegades respongui a inèrcies de les direccions dels programes, que, fàcilment i de manera immediata, podrien corregir les proporcions de tertulians i tertulianes”, ha dit, i ha afegit: “Sabem que històricament aquests mitjans han fet un gran esforç en favor de la paritat i que el tram final d’una evolució és sempre el més difícil. Per això els encoratgem a continuar treballant fins assolir l’objectiu final, que és el 50%”

Covid-19

Pel que fa a l’atenció informativa sobre la pandèmia de Covid-19, si es comparen les dades registrades des de l’inici del primer confinament (març del 2020) fins a les darreres, que són les aprovades la setmana passada, se’n constata una reducció.

En concret, l’atenció informativa sobre la pandèmia va ser superior al 70% del temps total dels informatius en tots els mitjans analitzats, segons l’informe del març-agost del 2020. Gairebé un any més tard, en el període gener-abril del 2021, l’atenció estava al voltant del 30%.

En el darrer informe (setembre-desembre del 2021) l’atenció sobre la Covid-19 es movia en un marge de valors, amb el mínim a TV3, amb un 14,1%, i el màxim a betevé, amb el 36,6%.

Informatius

Pel que fa a qui parla en els informatius, l’informe assenyala que en la mostra van aparèixer 36 agrupacions diferents a TV3, 33 a Catalunya Ràdio, 28 a RAC1, 21 a TVE Catalunya i 18 a betevé. Cal tenir en compte que TV3 va ser també el mitjà de la mostra que va emetre més temps d’informació en termes absoluts.

L’executiu català va reunir al voltant del 30% del temps de paraula total a TV3, Catalunya Ràdio, TVE Catalunya i RAC1. L’executiu estatal es va situar entorn del 15% del total a TV3, Catalunya Ràdio i TVE Catalunya, i en gairebé el 20% a RAC1.

En la mostra analitzada, els quatre mitjans que emeten per a tot Catalunya van registrar temps de paraula de les 8 forces polítiques representades a la cambra catalana i les van situar, tal com mostra el quadre 5 (pàgina 23 de l’informe), en forquilles de gairebé 7 punts percentuals (Catalunya Ràdio, TVE Catalunya i RAC1) i 9 punts (TV3).

Entrevistes

TV3 és el mitjà que durant el període de setembre a desembre va registrar més entrevistes i amb més diversitat de veus: 280, que es van realitzar a representants de 23 agrupacions polítiques diferents.

Quant a la resta de mitjans, Catalunya Ràdio va emetre 141 entrevistes de 19 veus polítiques distintes; en les emissions en desconnexió de TVE Catalunya s’hi van registrar 88 entrevistes de 16; RAC1 en va incloure 72 de 8 veus diferents; el 3/24 en va realitzar 66 de 15 veus diferents; i la televisió local betevé va incloure 20 entrevistes de 6 agrupacions.

Debats

Durant el període esmentat, TV3 va emetre 8 debats amb presència d’actors polítics, i les emissores Catalunya Ràdio i RAC1 en van emetre 1 cada mitjà.

Tertúlies i altres seccions d’opinió d’actualitat política

En el mateix període, TV3 va emetre 261 tertúlies d’anàlisi de l’actualitat política en els seus programes informatius; Catalunya Ràdio en va programar 196 i RAC1, 187; TVE Catalunya, 135; el 3/24, 77, i betevé, 55.

En aquestes tertúlies hi van participar 131 persones diferents a TV3, 75 a Catalunya Ràdio, 59 a RAC1, 42 al 3/24, 32 persones diferents a TVE Catalunya, i 22 a betevé.

Pel que fa a les seccions d’opinió altres que una tertúlia, TV3 en va registrar 260 de 34 persones distintes. Catalunya Ràdio en va incloure 143 de 6 persones diferents. A RAC1 s’hi van comptabilitzar 47 participacions, mentre que a betevé, una única persona va intervenir en 14 espais d’opinió unipersonals.

Acord 45/2022 d’aprovació de l’Informe 44/2022, de 6 de maig, de l’Àrea de Continguts, L’observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio durant el període setembre-desembre del 2021