El CAC, el Departament d’Igualtat i Feminismes i el Col·legi de Periodistes actualitzen el codi sobre el tractament de les persones LGBTI+ als mitjans

Foto 1


  • El codi de recomanacions, que actualitza el que es va fer el 2017, aposta per donar visibilitat a aquestes persones i per evitar estereotips i discriminacions

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), el Departament d’Igualtat i Feminismes i el Col·legi de Periodistes de Catalunya han actualitzat les recomanacions sobre el tractament de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals i altres (LGBTI+) als mitjans audiovisuals. Es tracta d’una eina que aposta per donar visibilitat a aquestes persones i per evitar estereotips i discriminacions.

El codi actualitza el que es va elaborar l’any 2017 per tal d’adequar-lo a les noves realitats i a les normatives aprovades posteriorment. En concret, la Llei 19/2020,  de 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació, i la Llei estatal 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGBTI.

El document ha estat presentat avui, 14 de maig, en un acte al Col·legi de Periodistes de Catalunya. Es tracta d’una guia adreçada als periodistes, als creadors de continguts en xarxes socials i a les persones responsables de les productores audiovisuals i de les agències de publicitat.

La consellera del CAC responsable de l’àmbit de Relacions amb la Societat, Infància i Gènere, Laura Pinyol, ha destacat “l’ambició de les noves recomanacions que, des de la reflexió, l’anàlisi i el compliment de la legislació vigent, aborden una realitat diversa i busquen visibilitzar un col·lectiu permanentment amenaçat pels discursos d’odi i per posicionaments polítics reaccionaris. Vivim en una societat canviant i diversa, i el CAC es compromet amb aquesta guia en la defensa dels drets fonamentals en el marc dels mitjans de comunicació”.

Per la seva part, el director general de Polítiques Públiques LGBTI+ del Departament d’Igualtat i Feminismes, Xavier Florensa, ha explicat que amb l'actualització d'aquest codi de recomanacions es busca garantir els drets de les persones LGBTI+ i prevenir situacions de discriminació i violències des de l'àmbit de la comunicació, tal com ja recull la legislació catalana. "Cal lluitar contra els estigmes, fer un bon tractament de la informació pel que fa a la diversitat sexual i de gènere. El paper dels mitjans és clau per avançar en l’erradicació de l’LGBTI-fòbia" ha reforçat.

El degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, ha donat la benvinguda als participants i ha recordat que aquestes recomanacions se sumen a d'altres com les que afecten al tracte informatiu de les persones migrades, la infància, la mort per suïcidi o el fet religiós, entre d'altres. "Des del Col·legi de Periodistes treballem pels professionals de la comunicació perquè aquestes eines siguin útils pel sector. En el cas de les recomanacions que ens ocupen, cal tenir cura dels col·lectius vulnerables en el tracte informatiu, incorporant la perspectiva i la veu LGBTI+ a l’hora d’informar, fugint de la visió estereotipada i combatent els discursos d'odi i discriminatoris", ha assenyalat.

En la presentació ha intervingut també Maria Giralt, portaveu del grup de comunicació  del Consell Nacional LGBTI, entitat que ha participat en el grup de treball que ha actualitzat les recomanacions. “No es casualitat que en aquesta actualització el primer que surt és incorporar la perspectiva i la veu LGBTI a l’hora d’informar”, ha dit, i ha afegit que molts dels canvis que incorpora el document es basen en “matisos” i ha destacat, com a exemples, l’eliminació del verb “normalitzar” perquè suggereix que no són normals, així com la substitució del terme “tolerància”, que implica una posició de superioritat, per “respecte”.

El codi inclou 22 recomanacions que fan referència al llenguatge, als recursos visuals, a la informació, a la ficció, a l’entreteniment i a la publicitat per tal de fomentar la visibilitat de les persones LGBTI+. També inclou una relació d’expressions que cal evitar, per imprecises o discriminatòries, així com les expressions inclusives que s’aconsellen per substituir-les. Finalment, hi ha un glossari amb 36 conceptes relacionats amb la construcció social del gènere, la sexualitat i l’afectivitat.

A banda de les recomanacions, la guia incorpora un glossari per aclarir els principals conceptes relacionats amb la construcció social del gènere, el marc legal, així com les adreces per presentar queixes davant un contingut que es consideri inadequat o estigmatitzant.

Recomanacions sobre el tractament de les persones LGBTI+ als mitjans audiovisuals


Foto 2

Foto 3