El CAC elabora una guia sobre els sistemes de control parental que ofereixen les plataformes de vídeo i de les xarxes socials

  • El president del CAC, Roger Loppacher, demana a les famílies activar aquests mecanismes per tal d’evitar l’exposició dels menors a continguts perjudicials per la seva edat, així com limitar el temps d’ús
     
  • El CAC ha elaborat aquesta guia després del debat que va suscitar el visionat de molts menors de 16 anys de la sèrie El juego del calamar de Netflix
     
  • Al 86% dels adults els preocupa que els menors d’edat accedeixin a continguts perjudicials a internet. Només 1 de cada 4 però, en fa un acompanyament

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), a través del programa eduCAC, ha elaborat una guia sobre els sistemes de control parental que ofereixen les plataformes de vídeo a petició i les xarxes socials.

El president del CAC, Roger Loppacher, ha explicat que “hi ha encara un gran desconeixement dels sistemes de control parental ja existents” i ha destacat que “l’objectiu és que els pares i mares els coneguin i els activin per evitar que els fills i filles menors estiguin exposats a continguts perjudicials per la seva edat, així com per a limitar el seu temps de consum”. Així mateix, ha demanat a les famílies “visionar conjuntament els continguts audiovisual per tal de fer un acompanyament i fomentar-ne la lectura crítica”.

El CAC ha elaborat aquesta guia després del debat que va suscitar el visionat de molts menors de 16 anys de la sèrie El juego del calamar de Netflix.

La guia serà distribuïda per eduCAC entre els seus associats així com entre responsables i membres de la comunitat educativa.

La guia informa els pares i mares que els serveis audiovisuals a petició, com ara Netflix o HBOMax, permeten establir perfils per edats, així com que es pot establir un codi PIN per restringir l’accés a determinats continguts en funció de la qualificació per edats. També s’informa que les plataformes ofereixen una funcionalitat que permet als pares i mares revisar el contingut que han vist els fills i filles.

Pel que fa a les plataformes d’intercanvi de vídeos (com YouTube o TikTok), s’informa sobre l’edat mínima per obrir un compte, així com les eines per limitar les cerques i les restriccions per publicar determinats continguts. També explica, en el cas de YouTube, les aplicacions específiques que s’ofereixen per a menors de 12 anys (YouTube Kids). Igualment, i en relació amb les dues plataformes esmentades, s’expliquen els sistemes per limitar el temps d’ús.

En relació amb la xarxa social Instagram s’informa sobre l’edat mínima per poder obrir un compte i s’explica com gestionar la privacitat, com restringir la interacció amb altres persones (filtrar comentaris ofensius, bloquejar un compte, etc.). Igualment, s’orienta sobre el sistema que control horari, que permet saber la mitjana de temps dedicat així com la fixació d’un límit de temps.

La iniciativa del CAC ha sorgit pel compromís de la institució per augmentar la protecció dels menors d’edat, i especialment per la polèmica generada el mes d’octubre passat per l’exposició dels menors a continguts inadequats, como ara la sèrie de Netflix El juego del calamar. Aquesta sèrie mostra una senyalització, decidida per Netflix, de sèrie no recomanada per a menors de 16 anys. El Consell va indicar aleshores que estava treballant per establir una guia que orientés als pares i mares a implementar els sistemes de control parental que ofereixen les plataformes d’internet.

El CAC recorda que, segons una enquesta, a nou de cada deu adults (el 86%) els preocupa que els menors d’edat tinguin accés a continguts d’Internet que puguin ser perjudicials. Els continguts que generen més inquietud són, per aquest ordre, la violència, la pornografia, les drogues i el sexisme. En línia amb aquesta preocupació, el mateix percentatge de la població catalana (86%) considera que els menors d’edat no tenen prou cura de la seva privacitat a la xarxa. Malgrat això, només 1 de cada 4 progenitors pren mesures perquè no visionin sols els continguts.

Aquestes dades procedeixen d’una enquesta Omnibus que va ser recollida en el número 9 del Butlletí d’Informació sobre l’Audiovisual a Catalunya (BIAC), corresponent al tercer quadrimestre del 2017.

Loppacher ha recordat que, tal com estableix la Directiva de serveis de comunicació audiovisual, les plataformes de vídeos a petició han d’oferir sistemes de control parental i ha demanat que s’aprovi, de manera urgent, tant el Projecte de llei que trasposa la Directiva esmentada, com la modificació de la Llei de l’audiovisual de Catalunya, amb l’objectiu, en ambdós casos, d’evitar que els menors d’edat estiguin exposats a continguts inadequats

Guia del programa eduCAC sobre les eines i característiques del control parental a internet