El CAC elabora unes recomanacions sobre el tractament informatiu de les persones migrades i refugiades als mitjans de comunicació

 • El document d’autoregulació, que n’actualitza un de previ del 2002, té com a objectiu reconèixer i valorar la diversitat, i evitar l’estigmatització i la reproducció d’estereotips i prejudicis
   
 • Es considera que les plataformes d’intercanvi de vídeos i les xarxes socials haurien d’evitar els continguts que puguin incitar a l’odi, la xenofòbia o la discriminació

 

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha elaborat unes recomanacions sobre el tractament informatiu de les persones migrades i refugiades als mitjans de comunicació. El document, que n’actualitza un de previ de l’any 2002, té com a objectiu reconèixer i valorar la diversitat, evitar l’estigmatització i la reproducció d’estereotips i prejudicis, i donar elements que facilitin una informació acurada dels problemes socials.

En la introducció, el document assenyala que totes les persones tenen dret a migrar i que les migracions són un fet estructural habitual i permanent, i que, per tant, convindria que així fossin tractades també pels mitjans de comunicació.

El text afirma que la informació referida a les persones migrades o refugiades ha de vetllar pels drets fonamentals a la llibertat d’expressió, la privadesa, la pròpia imatge, la lliure voluntat de les persones o la protecció de les dades personals, que s’han d’aplicar amb independència del país d’origen o de la condició de les persones que s’hi veuen involucrades.

En general, els mitjans haurien de donar veu a fonts diverses, de tots els àmbits socials i culturals, que ofereixin una perspectiva més àmplia i plural de les informacions sobre migracions i refugi, i no recórrer únicament a autoritats, administracions i cossos professionals (seguretat, prevenció, assistència, serveis, sanitat, etc.). Per la seva part, aquestes fonts haurien d’assumir amb plena consciència la seva condició i facilitar la tasca dels mitjans de comunicació. És cabdal difondre amb responsabilitat informació i missatges sobre el fet migratori i les persones refugiades, així com transmetre el caràcter divers de la nostra societat. Cal que els serveis d’informació i comunicació de les administracions també segueixin aquestes recomanacions.

Les recomanacions es poden aplicar a qualsevol informació periodística, amb independència del format o del mitjà emprat per difondre-la: televisió, ràdio, premsa, mitjans digitals, plataformes o xarxes socials. També són d’aplicació als espais mediàtics d’opinió, debats i entrevistes, en els quals la figura de la persona moderadora o entrevistadora és fonamental davant posicions no respectuoses.

Així mateix, les recomanacions també s’adrecen a les plataformes d’intercanvi de vídeos i a les xarxes socials, atesa la importància assolida pel que fa al consum audiovisual i al seu caràcter col·laboratiu. La facilitat de creació, de difusió i de rèplica d’aquests serveis pot afavorir la presència de continguts nocius o que incitin a la violència, l’odi, la xenofòbia o la discriminació.

En el document complet (adjunt a aquesta nota) s’hi desenvolupa cada un dels epígrafs amb diverses consideracions. Els deu epígrafs de les recomanacions són els següents:

 1. Fer ús d’un llenguatge precís, respectuós i inclusiu.
   
 2. Adoptar una postura crítica i activa davant els discursos discriminatoris i xenòfobs.
   
 3. Ajudar a superar els prejudicis i estereotips negatius sobre la immigració i el refugi.
   
 4. Informar sense sensacionalisme ni dramatisme.
   
 5. Contextualitzar les informacions sobre persones migrades i refugiades.
   
 6. Donar veu a les persones migrades i refugiades i vetllar per la diversitat de les fonts d’informació.
   
 7. Incorporar als continguts la perspectiva de gènere i la interseccionalitat.
   
 8. Respectar els drets i la lliure voluntat de les persones migrades i refugiades a l’hora de presentar-les i entrevistar-les.
   
 9. Que les plataformes en línia moderin els continguts per evitar els missatges d’odi o discriminatoris.
   
 10. Garantir la formació activa i les condicions de treball adequades de les i dels professionals de la informació.

Han participat en l’elaboració del document la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual, la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, el Col·legi de Periodistes de Catalunya i l’Institut Europeu de la Mediterrània, així com el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, les Entitats Catalanes d’Acció Social, la Fundación del Secretariado Gitano, l’Observatori de Cobertura de Conflictes de la Universitat Autònoma de Barcelona i Xenomedia de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.


Recomanacions sobre el tractament informatiu de les persones migrades i refugiades als mitjans de comunicació