El CAC i AUTOCONTROL refermen la col·laboració per garantir la protecció de les persones en l’àmbit de la publicitat

Foto 1
José Domingo, esquerra, i Xevi Xirgo. (Foto 1)

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i l’Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) han signat avui, 18 d’abril, un nou conveni que referma la col·laboració entre les dues entitats per garantir la protecció de les persones usuàries en l’àmbit de la publicitat.

L’acord ha estat signat, avui 18 d’abril, a la seu del CAC pel president d’aquest organisme, Xevi Xirgo, i pel director general d’AUTOCONTROL, José Domingo.

El nou conveni, vàlid fins el 2027, pren el relleu d’un conveni anterior, signat el 2011 i que el 2020 va ser prorrogat fins el 31 de desembre de 2022.

En tots els casos, l’interès de les dues parts ha estat fomentar la via de l’autoregulació en l’àmbit publicitari, especialment, segons subratlla l’actual text, des de l’aprovació de la llei 13/2022, de 7 de juliol, General de la Comunicació Audiovisual. Aquesta nova llei marc del sector audiovisual fa una aposta ferma per l’autoregulació com a complement de les mecanismes legislatius, judicial i administratius vigents pel que fa a la protecció de les persones usuàries.

Segons el conveni, el CAC pot demanar a AUTOCONTROL informació sobre si un missatge publicitari determinat ha obtingut un informe positiu en el marc del procés de consulta prèvia o copy advice. També li pot demanar si aquest missatge ha estat objecte d’un procediment de resolució extrajudicial de controvèrsies en el si del Jurat de la Publicitat d’AUTOCONTROL. En ambdós casos, les decisions d’AUTOCONTROL seran traslladades al CAC i podran ser incorporades a l’expedient que tramiti aquesta institució.

A més, el CAC també podrà instar al Jurat de la Publicitat per tal que actuï sobre una comunicació comercial determinada. Les decisions resultants podran ser incorporades a l’expedient del CAC, que, alhora, haurà d’informar a AUTOCONTROL de les resolucions que, eventualment, adopti.

La consulta prèvia o copy advice consisteix en l’assessorament per part d’AUTOCONTROL sobre la correcció legal i ètica d’un projecte de campanya publicitària abans que sigui difosa.

El Jurat de la Publicitat d’AUTOCONTROL és un sistema extrajudicial de resolució de controvèrsies en matèria publicitària. Des del 2018, aquest organisme ha passat a formar part del llistat unificat d’entitats de resolució de litigis en matèria de consum acreditades i de la Plataforma de resolució de litigis en línia, establerta per la Unió Europea.


Foto 2
José Domingo, esquerra, i Xevi Xirgo. (Foto 2)