El CAC i el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana es reuneixen per intercanviar experiències i mètodes de treball

Foto 1
Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV), a l'esquerra, i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). Foto 1

  • És el primer cop que els dos reguladors es reuneixen amb la totalitat dels seus membres

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) s’han reunit per intercanviar experiències i mètodes de treball. La reunió, la primera que mantenen els dos reguladors amb la totalitat dels seus membres, ha tingut lloc avui, 28 de novembre, a la seu del CAC, a Barcelona.

Per part del CAC hi han assistit la totalitat dels seus membres: el president, Xevi Xirgo i Teixidor, la vicepresidenta, Rosa Maria Molló Llorens, la consellera secretària, Laura Pinyol Puig, i els consellers Enric Casas i Gironella i Miquel Miralles i Fenoll. Tots cinc van ser elegits pel Parlament de Catalunya el gener passat.

Per part del CACV hi han assistit sis dels set membres (actualment hi ha una plaça vacant): el president, José María Vidal Beltrán, la vicepresidenta, Dolors López Alarcón, i els consellers i conselleres Manuel Alberola Manero, Carmen Carretón Ballester, Anna Gimeno Berbegal i Àlvar Peris Blanes. Segons la llei de creació del CACV, dos vocals van ser designats pel Govern de la Generalitat Valenciana el juny del 2021 i els altres cinc van ser elegits per les Corts Valencianes el juliol del mateix any. Tots set van prendre possessió del càrrec el juliol del 2021.

La reunió, en la qual han participat tècnics del CAC i altres membres directius del CACV, ha consistit en una explicació mútua dels mètodes de funcionament de les institucions i dels sistemes i les metodologies de treball. En concret, els temes analitzats han estat la regulació dels continguts audiovisuals, les funcions i els àmbits competencials en relació amb els prestadors de serveis audiovisuals, l’educació en comunicació audiovisual, la projecció internacional i la recerca.

El CAC va ser creat mitjançant la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. El CACV va ser creat mitjançant la Llei 10/2018, de 18 de maig, de creació del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.


Foto 2
Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), a l'esquerra, i el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV). Foto 2