El CAC i el Consorci Sanitari de Terrassa elaboren un material educatiu per ajudar les famílies a gestionar un bon ús de les pantalles

  • El material, que es pot descarregar en el web del programa eduCAC, inclou consells sobre el nombre d’hores que com a màxim haurien de dedicar els infants i adolescents a les pantalles
  • El nou material, anomenat “Eduquem i acompanyem la infància i l’adolescència digital”, inclou quatre infografies, una entrevista amb la psicòloga clínica coordinadora de la Unitat d’Addicions Comportamentals del CST Núria Aragay i diversos recursos didàctics  

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) han publicat avui, 19 de desembre, un material educatiu adreçat a les famílies per ajudar-les a gestionar un ús saludable i responsable del mòbil i de les consoles de videjocs. El contingut inclou, entre altres consideracions, consells sobre el nombre d’hores que com a màxim haurien de dedicar els infants i adolescents a les pantalles per cada franja d’edat.

La iniciativa ha estat realitzada pel programa eduCAC, pel que fa al Consell, i per la Unitat d’Addiccions Comportamentals, pel que fa al CST. L’actuació s’emmarca en el conveni que el CAC i el CST van signar el 2018 per tal de produir i difondre materials pedagògics que impulsin un ús saludable de la tecnologia i dels continguts audiovisuals.

Els nous continguts, anomenats “Eduquem i acompanyem la infància i l’adolescència digital”, inclouen quatre infografies, una entrevista amb la psicòloga clínica coordinadora de la Unitat d’Addicions Comportamentals del CST Núria Aragay i diversos recursos didàctics relacionats amb l’educació mediàtica.

El material pot ser descarregat des d’avui dels webs del programa eduCAC i del CST i s’ha publicat a les portes de les vacances de Nadal, atès que els regals tecnològics, i especialment el mòbil, seran uns dels més freqüents.

El material es difondrà també mitjançant les xarxes socials de les dues entitats, alhora que s’estan explorant vies addicionals de difusió des dels serveis de pediatria de la xarxa assistencial del CST.

Pel que fa al contingut de les infografies, un dels aspectes destacats són els consells d’ús de les pantalles segons cada franja d’edat. Així, per al infants d’entre 0 i 6 anys s’indica que com menys pantalles millor, especialment en l’etapa 0-3, i que, en qualsevol cas, s’han d’usar amb supervisió. Per als infants d’entre 6 i 12 s’aconsella limitar-ne el temps d’ús, supervisar-ne el contingut i ajudar el menor d’edat a qüestionar-se’l. Finalment, per a adolescents de més de 12 anys, la proposta és que els pares i mares comparteixin les experiències a les xarxes socials i que parlin dels continguts consumits amb els fills i/o filles.

Per a cada franja d’edat s’indiquen també les alteracions de la salut física i emocional que poden comportar determinats continguts. En el cas dels adolescents, s’adverteix de riscos com ara l’assetjament, el frau, el grooming i el sexting.

L’entrevista amb la doctora Aragay interpel·la les famílies i les convida a actuar des de l’autoanàlisi i la comprensió, sempre des de l’optimisme i el bon humor, que, segons el seu parer, són imprescindibles per educar i per viure.

Arran del conveni signat entre el CAC i el CST s’han creat vídeos divulgatius, també a càrrec de la doctora Aragay, per ajudar les famílies a detectar senyals d’alerta en relació amb l’ús problemàtic de les pantalles, així com xerrades en línia sobre els riscos a internet. També es poden consultar articles de la doctora Aragay sobre el bon acompanyament digital.

Materials del programa eduCAC “Eduquem i acompanyem la infància i l’adolescència digital