El CAC valora molt positivament l’acord preliminar de les institucions europees sobre la nova Directiva de serveis de comunicació audiovisual

  • La nova directiva millora la protecció dels menors contra els continguts nocius en la televisió o en els serveis de vídeo a la carta
     
  • La directiva inclou les plataformes d’intercanvi de vídeos, com ara YouTube, i les xarxes socials quan incloguin continguts audiovisuals
     
  • El president del CAC demana augmentar la quota de producció pròpia europea en serveis de catàlegs a la carta, que ara estan fixats en el 30%

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) valora molt positivament l’avanç en les negociacions de les institucions de la Unió Europea per aconseguir un acord polític sobre la nova Directiva de serveis de comunicació audiovisual. La nova legislació permetrà actualitzar el règim jurídic del sector audiovisual europeu, inclosos els nous serveis digitals, amb l’objectiu de garantir un millor equilibri entre la competitivitat dels seus actors i la protecció del públic, en especial dels menors d’edat.

La Comissió Europea ha informat que el Parlament Europeu, el Consell Europeu  i la Comissió Europea han avançat en les seves negociacions fins arribar a un acord polític preliminar en els elements principals de la revisió de la directiva esmentada.

Es preveu que les negociacions finalitzin el proper mes de juny, quan les tres institucions comunitàries es reuneixin per concloure i debatre els últims detalls tècnics de la proposta que encara resten pendents. Després de la confirmació oficial per part del Consell Europeu i de l’aprovació del Parlament Europeu en sessió plenària, la nova normativa s’haurà d’incorporar a l’ordenament jurídic de cada Estat.

L’acord al qual han arribat les institucions europees afavoreix el camí per aconseguir un entorn normatiu més equitatiu per al conjunt del sector audiovisual, que inclourà els serveis a la carta i les plataformes d’intercanvi de vídeos. Les noves normes reforcen tant la protecció dels menors com la lluita contra la incitació a l’odi en tots els continguts audiovisuals. A més, fomenten les produccions audiovisuals europees i garanteixen la independència dels reguladors audiovisuals.

El president del CAC, Roger Loppacher, ha dit: “Veiem amb satisfacció que el text inclou mesures per protegir els menors d’edat contra el discurs de l’odi, la incitació a la violència i l’apologia del terrorisme”.

Loppacher també ha elogiat que finalment el text inclogui l’extensió de les normes audiovisuals a les plataformes d’intercanvi de vídeos, com ara YouTube, així com a les xarxes socials quan incloguin contingut audiovisual, com una funció essencial del seu servei. “Des del CAC sempre hem demanat que s’hi incloguin, no només les plataformes com YouTube, sinó també les xarxes socials, com ara Facebook, quan incorporin continguts audiovisuals. Caldrà veure el detall del text que finalment s’aprovi perquè quedi clar si la regulació s’estendrà efectivament a aquests actors”, ha explicat.

La nova directiva preveu la promoció de les obres europees en els catàlegs a la carta, amb l’obligació d’un percentatge mínim del 30% de continguts europeus. “El CAC està clarament en aquesta línia, ja que considerem que és imprescindible per consolidar un sistema audiovisual propi europeu per fer front a les produccions dels Estats Units, per bé que creiem que el percentatge mínim hauria de ser superior al 30%. En aquest sentit, voldríem uns objectius més ambiciosos, perquè considerem que és la manera de garantir un sistema audiovisual europeu comú”, ha dit Loppacher.

El CAC, com altres reguladors i institucions europees, va participar en el procés de revisió de la directiva. El Consell va donar resposta al procés de consulta oberta per la Unió Europea i va aportar les seves consideracions en diverses etapes de la tramitació del text.