Un codi de recomanacions vetllarà per la presència normalitzada i no estereotipada de les persones LGBTI als mitjans

Roda de premsa recomanacions LGBTI
Mireia Mata, Roger Loppacher i Neus Bonet. (Foto 1)
  • El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i el Col·legi de Periodistes han presentat aquesta nova eina de treball adreçada als professionals de la comunicació

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i el Col·legi de Periodistes han presentat aquest matí les recomanacions sobre el tractament de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) als mitjans audiovisuals.

El codi suposa una nova eina de treball per als professionals dels mitjans de comunicació, com també per a les productores audiovisuals i de l’àmbit de la publicitat. En aquest sentit, el document formula 19 recomanacions que fan referència al llenguatge, als recursos visuals, a la informació, i a la ficció, l’entreteniment i la publicitat, per tal de fomentar la visibilitat de les persones LGBTI mitjançant una presència normalitzada i no estereotipada.

La redacció de la guia dona resposta a l’article 15 de la Llei 11/2014, per a garantir els drets LGBTI i per erradicar l’LGBTIfòbia, que estableix que el CAC ha de vetllar perquè els mitjans de comunicació no vulnerin els principis d’aquesta llei, en el sentit que tractin amb normalitat la diversitat afectivosexual, la diversitat familiar, i la identitat i l’expressió de gènere, tot mostrant referents positius, i, finalment, establir recomanacions sobre els usos lingüístics i el tractament i l’ús de les imatges amb relació a l’homosexualitat, la bisexualitat, la transidentitat i la intersexualitat.

En el decurs de la presentació, el president del CAC, Roger Loppacher, ha explicat que el nou codi “pretén contribuir a avançar cap a una societat més lliure i respectuosa amb tothom. I en això, els mitjans de comunicació tenen una importància cabdal”. En aquest sentit, ha recomanat que els mitjans “mostrin les diferents realitats socials, utilitzin un llenguatge inclusiu sense expressions discriminadores, evitin la difusió de continguts que puguin fomentar o justificar l’odi vers les persones a causa de la seva identitat de gènere o orientació sexual i afectiva, que difonguin les denúncies dels fets discriminatoris i que presentin les bones pràctiques en relació amb la igualtat i amb la no-discriminació”.

En la mateixa línia, la directora general d’Igualtat, Mireia Mata, ha destacat que “els mitjans de comunicació són una peça clau per a la visibilització positiva i la normalització de la diversitat sexual i d’expressió de gènere. Conscients d’aquest fet, i de la necessitat que encara avui la nostra societat té de conèixer, reconèixer, respectar i protegir els drets de les persones LGBTI, donem suport a aquest codi que volem que esdevingui de referència en un camp tan estratègic com el dels mitjans, que no deixen de ser un altaveu i alhora un model de la nostra societat”.

La degana del Col·legi de Periodistes, Neus Bonet, ha posat l’accent en la necessitat de disposar d’eines que permetin als professionals de la informació i la comunicació interessar-se per fer la seva feina sota l’empara dels criteris deontològics de la professió. “Són unes recomanacions que emanen d’una llei pionera a l’Estat i que donaran més visibilitat a aquest col·lectiu, evitant d’aquesta manera un tracte silenciat, que no deixa de ser una forma més de discriminació”, ha dit.

A banda de les recomanacions, la guia incorpora un glossari per aclarir els conceptes principals relacionats amb la construcció social del gènere, així com una llista d’expressions que cal evitar i les expressions inclusives corresponents.

El document disposa també un apartat de recursos amb una relació d’entitats i associacions de persones LGBTI, així com de grups de recerca universitaris experts en el tema, a qui adreçar-se com a font d’informació. També s’hi inclou una bibliografia de referència sobre les persones LGBTI i els mitjans de comunicació.

Finalment, davant una representació o contingut que es consideri inadequat o estigmatitzant pel que fa al tractament LGBTI, el codi insta a adreçar-se al CAC o bé a l’Àrea d’Igualtat de Tracte i No-discriminació de persones LGBTI de la Direcció General d’Igualtat.