En defensa de les competències autonòmiques i de les autoritats reguladores territorials a la nova llei audiovisual

Loppacher
Roger Loppacher (dalt a l'esquerra), José María Vidal (dalt a la dreta) i Antonio Checa (a baix al centre). (Foto 1)

  • Comunicat conjunt dels presidents del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher; del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Antonio Checa; i del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV), José María Vidal
     
  • Els tres presidents, els territoris dels quals sumen el 45% de la població de l’Estat espanyol, demanen reformar el text per adaptar la distribució competencial a l’estat autonòmic i a la nova realitat audiovisual, tot establint una actuació concertada entre les autoritats reguladores independents existents a l’Estat
  • La concertació de competències, a més de ser coherent amb el model d’Estat del qual ens hem dotat, permetria optimitzar els recursos públics i ser més eficients en la protecció de la ciutadania en temes tan rellevants com la protecció dels menors d’edat, el discurs d’odi, la publicitat il·lícita o la desinformació, àmbits en els quals ja es compta amb experiència

En relació amb el projecte de Llei general de comunicació audiovisual, aprovat recentment pel Consell de Ministres, els presidents de les autoritats independents de regulació audiovisual de Catalunya, Andalusia i la Comunitat Valenciana fan les consideracions següents:

Considerem que el text aprovat no és concorde, amb referència al marc competencial, al nou ecosistema audiovisual i no es correspon amb un estat autonòmic com és l’Estat espanyol. El nou text limita les competències autonòmiques i, per tant, les dels consells audiovisuals territorials, ja que no els atribueix cap competència en relació amb els serveis de comunicació audiovisual televisius a petició, ni amb les plataformes d’intercanvi de vídeos. Un fet especialment greu si tenim en compte que avui dia aquests serveis i plataformes constitueixen una de les principals fonts del consum audiovisual de la ciutadania.

Els reguladors territorials tenim atribuïda la missió, per llei, de vetllar pels drets de les persones en l’àmbit audiovisual, i el fet de limitar les competències d’aquests reguladors i centralitzar-les en la CNMC, com proposa el projecte de llei, suposaria retallar la seva capacitat d’acció i les competències autonòmiques en temes tan rellevants com la protecció dels menors d’edat, el discurs d’odi, la publicitat encoberta, la desinformació o les previsions relatives a la diversitat cultural a les plataformes.

També cal que les autoritats de regulació reforcin els mecanismes de supervisió i de control dels compromisos d’autoregulació, i vetllin perquè es respectin els codis de conducta i s’adeqüin a la normativa vigent.

Els reptes que tenim avui en l’àmbit audiovisual són globals i requereixen, més que mai, una actuació cooperativa de tots els organismes reguladors independents que hi ha a l’Estat. Una col·laboració entre ells i amb la resta de reguladors europeus.

L’experiència assolida en aquests darrers anys per institucions capdavanteres a l’Estat, com ara el CAC (creat l’any 2000), el CAA (2005) i, més recentment, l’acabat de crear CACV, permeten aportar i compartir coneixements en la protecció de les persones usuàries en l’àmbit audiovisual tradicional (ones hertzianes), però també, i especialment, en el digital, on avui rau bona part del consum audiovisual, especialment entre la població més jove. 

Els consells disposem d’una trajectòria àmplia en la regulació audiovisual i en els darrers anys ja hem incorporat sistemes de control dels continguts de risc al món digital. Per tot això, volem expressar la necessitat d’establir, com un eix bàsic de relació, el principi de col·laboració entre l’autoritat estatal i les autonòmiques.

Un principi de col·laboració que està reconegut en el marc jurídic i és habitual entre les autoritats audiovisuals d’altres estats descentralitzats, com ara l’alemany o el belga.

Des del CAC, el CAA i el CACV creiem en l’optimització dels recursos públics i volem participar i col·laborar, juntament amb la CNMC, en la regulació del nou entorn digital en els àmbits en els quals ja comptem amb experiència contrastada. Creiem que seria una mala decisió no actuar amb tots els actius de què disposem.

Es tracta d’unir esforços i garantir així una millor protecció dels drets de la ciutadania en l’entorn digital. Una col·laboració, a més, que és plenament conseqüent en el marc d’un estat descentralitzat.

En aquest sentit, els presidents dels reguladors de Catalunya, Andalusia i la Comunitat Valenciana, els territoris dels quals sumen una població de més de 21 milions de persones, el 45% de la població de l’Estat espanyol, organismes reconeguts en els estatuts d’autonomia respectius i amb competències en l’àmbit de la comunicació audiovisual, no compartim la distribució competencial que preveu el Projecte de llei general de comunicació audiovisual.  

Per això, instem que durant el tràmit parlamentari s’hi introdueixin els canvis necessaris per garantir una actuació concertada entre els reguladors audiovisuals independents existents a l’Estat en matèria de supervisió i control dels continguts en les plataformes d’intercanvi de vídeos o el control i la supervisió de les obligacions relatives a la protecció dels menors d’edat o a la promoció d’obres europees en els serveis a petició, entre d’altres.

En el món digital, més que mai, cal sumar esforços, no limitar competències. Cooperar i concertar actuacions i competències hauria de ser la manera més eficient d’optimitzar els recursos públics i de garantir la protecció de la ciutadania en el món audiovisual digital. Aspectes en què els tres reguladors, el CAC, el CAA i el CACV, estem plenament compromesos.

Barcelona, Sevilla i Castelló de la Plana, 16 de desembre de 2021


Loppacher
Roger Loppacher. (Foto 2)
Checa
Antonio Checa. (Foto 3)
Vidal
José María Vidal. (Foto 4)