El Departament de Salut i el CAC elaboren una guia amb recomanacions sobre la seguretat dels pacients als mitjans audiovisuals