Els presidents del CAC i del CACV es reuneixen per impulsar la col·laboració entre els dos reguladors i per analitzar el desplegament de la llei audiovisual

Foto 1
Carles Ribera -a l'esquerra-, Xevi Xirgo, José María Vidal i Amparo Latonda. (Foto 1)

  • La trobada entre el president del CAC, Xevi Xirgo, i el president del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, José María Vidal, s’ha fet a Castelló

El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Xevi Xirgo, i el president del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV), José María Vidal, s’han reunit per impulsar la col·laboració entre els dos reguladors i per analitzar el desplegament de la Llei general de comunicació audiovisual. La reunió s’ha dut a terme avui, 23 de maig, a Castellò.

La Llei general de comunicació audiovisual es va aprovar fa un any per trasposar la directiva europea sobre prestació de serveis de comunicació.

Després de la reunió s’han visitat l’edifici de la futura seu institucional de la CACV. El CAC va ser creat mitjançant la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. El CACV va ser creat mitjançant la Llei 10/2018, de 18 de maig, de creació del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

Tots dos organismes van celebrar una primera reunió a Barcelona el 28 de novembre passat.