Els reguladors audiovisuals iberoamericans assumeixen les recomanacions del CAC per combatre la desinformació sobre les vacunes

  • La Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica (PRAI) difondrà en els seus països les recomanacions adreçades a la ciutadania i als mitjans en matèria de desinformació de les vacunes de la Covid

La Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica (PRAI) ha assumit com a pròpies, prèvia adaptació, dues recomanacions per combatre la desinformació sobre les vacunes. Els dos documents −el primer, adreçat als mitjans i el segon, adreçat a la ciutadania− tenen com a base els textos que ja van ser redactats pel CAC i altres entitats.

Aquest era un dels compromisos que van ser adquirits en la jornada oberta, organitzada per la PRAI en col·laboració amb el CAC, que es va dur a terme el 21 de setembre passat. En la sessió hi van participar reguladors audiovisuals, professionals de la medicina, agències de fact check i periodistes.

El president del CAC i vicepresident de la PRAI, Roger Loppacher, ha dit: “És important que tant els mitjans com la ciutadania, a nivell global, disposin d’eines que els ajudin a lluitar contra la desinformació, en especial en un assumpte tan sensible com la Covid-19 i l’efectivitat de les vacunes. Ens congratula que la resta de reguladors que formen part de la plataforma puguin disposar de la feina duta a terme pel CAC i altres entitats. Un dels beneficis de la plataforma és l’intercanvi d’estudis, anàlisi i recomanacions entre els associats”.

El Grup de Treball sobre desinformació de la PRAI ha procedit a adaptar a la realitat dels diferents integrants els textos elaborats pel CAC, en especial, la relació d’adreces on tant periodistes com públic en general s’hi poden dirigir. Les dues recomanacions ja estan publicades en el web de la PRAI i en els propers dies els reguladors associats faran una difusió entre entitats i la ciutadania dels àmbits respectius.

La primera recomanació, adreçada als professionals dels mitjans, va ser elaborada pel CAC, de manera conjunta amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. El text es va fer públic el 29 de desembre de 2020, és a dir, dos dies després de la primera inoculació que es va fer a Catalunya.

Les recomanacions subratllen que existeix un consens científic, demostrable empíricament, sobre la seguretat i els beneficis de la vacunació. Així, consideren que els mitjans de comunicació poden contribuir a incrementar la “confiança vacunal” de la població, fins i tot quan s’arbitren mecanismes d’aprovació d’urgència o quan s’utilitzen tecnologies com la de l’àcid ribonucleic missatger (ARNm).

Les recomanacions demanen tenir una cura especial amb les anomenades històries humanes, per tal de no elevar a categoria general una anècdota o un cas concret, especialment en els programes d’entreteniment a la ràdio i a la televisió.

També adverteixen que un esdeveniment advers després de la vacunació és qualsevol fet mèdic desfavorable que segueix la vacunació i que no té necessàriament una relació causal amb l’ús de la vacuna. És per això que cal extremar la cautela en la informació sobre aquests esdeveniments i transmetre informació objectiva i no alarmista sobre les sospites de reaccions adverses.

El text destaca que, en benefici de la salut de la població, una informació equilibrada no significa posar en termes d’igualtat les veus científiques i les veus del negacionisme, sinó donar-los el pes que es deriva de l’aval científic que tenen.

Les recomanacions adreçades al públic en general van ser elaborades per la Plataforma per a l’educació mediàtica (PEM), entitat impulsada pel CAC, on estan representats col·legis professionals, associacions i fundacions de l’àmbit de l’educació formal i no formal, associacions de mitjans de comunicació, grups de recerca universitaris, acadèmics i mestres. El text es va fer públic el 23 de febrer passat.

El document de la PEM presenta unes recomanacions adreçades a la ciutadania sobre com detectar les fake news sobre les vacunes de la Covid-19. El document, sota el lema “Detecta les fake news. Atura’t, pensa i verifica”, convida a qüestionar-se si es disposa de tota la informació, quin és el canal pel qual arriba, si té credibilitat, així com si les imatges o els àudios han estat manipulats. També es proposa analitzar si el cas descrit és un cas únic, així com la conveniència de compartir-ho a les xarxes o no.

Entre les propostes que s’hi fan hi ha les d’informar-se en profunditat i no limitar-se només als titulars, apostar per mitjans reconeguts, valorar la solvència de la font informativa i buscar elements de contrast per verificar l’autenticitat de la informació. En aquest sentit, les autoritats sanitàries, els professionals i les persones expertes en l’àmbit sanitari i científic són fonts acreditades. També s’hi recomana analitzar si s’està elevant a categoria una anècdota i no compartir res si no es té la seguretat que es tracta d’informació verídica.

Integrants de la PRAI

La PRAI, creada el 2010, té 11 membres, que es relacionen a continuació:
Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colòmbia; Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC); Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de Mèxic; Consejo Nacional de Televisión (CNTV) de Xile; Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) del Perú; Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) de Portugal; Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) de l’Argentina; Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA); Agencia Nacional de Cine y Televisión (ANCINE) del Brasil, i Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (CCE) d’Equador.

Recomanacions en relació amb els continguts audiovisuals sobre les vacunes de la Covid-19

Recomanacions: Com detectar les fake news sobre les vacunes de la Covid-19?

Pàgina web de la PRAI