Un estudi europeu dirigit pel CAC conclou que la presència femenina en la programació esportiva millora, especialment a Catalunya, però encara està molt lluny de la paritat

 • S’han analitzat vuit televisions públiques de Catalunya, França, Portugal, Croàcia i Andalusia per iniciativa de la Xarxa d’Autoritats de Regulació Mediterrànies, que aplega 27 autoritats audiovisuals de 24 països i territoris de la conca mediterrània
   
 • L’esport practicat per dones ocupa el 10,4% de les notícies esportives dels informatius de TV3, la qual cosa triplica el resultat de l’informe realitzat fa sis anys (3,9%)
   
 • El Consell posa a disposició de ràdios, televisions i publicacions digitals una videonotícia i una audionotícia amb declaracions de dos membres del CAC, tres esportistes i una periodista

La presència de les dones en la informació esportiva avança, però encara està massa lluny de la paritat. Aquesta és l’alerta que fa el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) sobre la bretxa de gènere que existeix en la programació esportiva que s’emet per la televisió, tot i la millora notable experimentada en els darrers anys.  

Aquesta és la principal conclusió d’un estudi europeu coordinat pel CAC, en el qual s’han analitzat vuit televisions públiques de Catalunya, França, Portugal, Croàcia i Andalusia. L’informe és una iniciativa de la Xarxa d’Autoritats de Regulació Mediterrànies (RIRM, per les sigles en francès), que aplega 27 autoritats audiovisuals de 24 països i territoris de la conca mediterrània. El RIRM ja va realitzar un primer informe comparatiu sobre la presència de l’esport femení l’any 2016.

La informació sobre esport femení en els teleinformatius de TV3 suposa el 10,4% del temps total de les notícies esportives. Es tracta d’un percentatge que triplica el registrat fa sis anys (3,9%), però que, en canvi, queda molt per sota de la presència de la dona en la informació política, on assoleix el 38,9%.

Aquesta infrarepresentació de la dona en l’àmbit esportiu no és exclusiva de Catalunya, sinó que també es produeix a França, Andalusia, Croàcia i Portugal. De fet, els mitjans públics catalans i croates són els millor situats.

En relació amb Esport3, la presència de la dona esportista en l’informe del 2022 ha estat del 10,5%, la qual cosa suposa duplicar la dada de l’informe del 2016  (5,3%).

L’informe adverteix que les retransmissions esportives estan supeditades a la capacitat dels diferents prestadors d’accedir a l’adquisició de drets d’emissió de les competicions.

Les conclusions arriben després d’haver estudiat tres setmanes de programació del 2022, amb mostres dels mesos de març, abril i maig. En total, les cinc autoritats reguladores participants han analitzat 1.395 programes i més de 750 hores de programació.

Les cinc autoritats audiovisuals que han participat en l’estudi han estat les següents: l’AEM de Croàcia, l’Arcom de França, el CAA d’Andalusia, l’ERC de Portugal i el CAC. L’estudi ha analitzat la programació esportiva de vuit canals de televisió de titularitat pública, dels quals sis eren generalistes i dos, especialitzats en esports. En el cas de Catalunya, els canals analitzats han estat TV3 i Esport3.

El president del CAC, Xevi Xirgo, ha dit: “La internacionalització del Consell de l’Audiovisual de Catalunya és el que ens permet disposar d’estudis comparatius a l’hora d’analitzar temes tan transcendents com la presència de l’esport femení a les programacions esportives televisives”.

La consellera responsable de gènere del CAC, Laura Pinyol, ha assenyalat: “Passar d’un 4 per cent a un 10 per cent en sis anys és una molt bona notícia. Ens felicitem, per exemple, per l’aposta continuada que ha fet la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a través dels seus canals i això realment ens ajuda a canviar la sensació entre la societat que la presència de l’esport femení ha deixat de ser anecdòtica. Però en cap cas ens podem donar per satisfets, perquè som molt lluny encara de la paritat”.

Declaracions de tres esportistes i d’una periodista

També han realitzat declaracions tres esportistes catalanes, així com la periodista de TV3 Maria Fernández Vidal, que considera que la paritat entre esport femení i masculí és un objectiu que es pot aconseguir.

Les esportistes són: Laia Codina Panedas, jugadora de futbol del FC Barcelona;  María Pérez Araújo, jugadora de bàsquet de l’Uni Girona, i Clara Pérez Calderón, jugadora del l’Atlètic Terrassa Hockey Club. Les tres coincideixen a afirmar que la situació ha millorat en els darrers anys, per bé que no es poden donar per satisfetes i cal continuar amb la demanda de més espai per a l’esport femení. [Podeu trobar les declaracions completes, en format vídeo, a l’enllaç situat al final d’aquesta nota de premsa.]

Informe del CAC i del RIRM

Les dades analitzades han donat lloc a dos informes: en primer lloc, un elaborat pel CAC, exclusivament sobre TV3 i Esport3;  i, en segon lloc, un del RIRM, coordinat pel CAC, que compara les dades de les vuit televisions de l’àrea mediterrània. [Tots dos estan inclosos, via enllaç, al final d’aquesta nota de premsa.]

L’informe del RIRM ha analitzat de manera separada tres tipus de programes: els teleinformatius, els magazins d’esports i les retransmissions esportives.

Com a referència contextual en el cas de Catalunya, cal indicar que, segons dades del 2021, les dones representen aproximadament una quarta part (27,3%) de les 597.274 llicències esportives federades a Catalunya.

Teleinformatius

En els teleinformatius de TV3 (TN matí, TN migdia, TN vespre i rodets informatius), la proporció d’informació esportiva protagonitzada únicament per dones ha estat del 10,4%, tenint en compte tot el programa (titulars, cos principal i bloc esportiu). El temps dedicat a l’esport masculí s’ha situat en el 80,4% i el 9,2% restant s’ha destinat a esports on participen conjuntament homes i dones.

Això suposa que la presència de dones esportistes s’ha triplicat en els darrers sis anys, atès que el percentatge de TV3 va ser del 3,9% el 2016. Però encara té espai per millorar si es compara amb la presència de la dona en la informació política d’aquest canal: segons el darrer informe quadrimestral del CAC (gener-abril del 2022), la presència de la dona política en els teleinformatius de TV3 se situa en el 38,9%.

En relació amb Esport3, la presència de la dona esportista a l’informe del 2022 ha estat del 10,5%, la qual cosa suposa duplicar la dada de l’informe del 2016  (5,3%).

Pel que fa a la resta de canals mediterranis, el temps dedicat a l’esport femení ha oscil·lat entre el 19% de Croàcia i l’1,8% de Portugal. Cal puntualitzar que el canal generalista croata (HRT1) n’obté la proporció més elevada, però, en canvi, el temps de notícia és el més reduït en termes absoluts (poc més de dues hores). El resultat d’Andalusia (on es va analitzar el canal Andalucía TV, que comparteix informatius amb Canal Sur) ha estat del 8,3%. En el cas de França, els resultats han estat gairebé la meitat que a Catalunya. En concret, France 2 ha destinat a l’esport femení el 4,7% del total de temps esportiu en els seus teleinformatius, mentre que a France 3 s’ha situat en el 6,4%.

Magazins d’esports

En el segon bloc de l’informe s’han analitzat els magazins d’esports, presents en els canals generalistes i, en el cas de Catalunya i de Croàcia, ubicats en els canals especialitzats en esports respectius. Pel que fa al temps dedicat a l’esport femení, els resultats han estat bastant minoritaris i, en alguns casos, pitjors que els corresponents als teleinformatius. 

En concret, la presència de continguts centrats en les dones ha oscil·lat entre el 14,3% i l’1,1%. El resultat més alt (14,3%) ha correspost a France 3, el doble que en els teleinformatius d’aquest prestador. Molt semblant ha estat el cas d’Andalucía TV (14,2%). En una posició per sota de la mitjana s’ha situat Esport3, amb el 2,5%, una quarta part de la dada obtinguda en els teleinformatius del mateix canal (10,5%). A la cua s’hi troba la RTP1 portuguesa, que, amb només l’1,1%, està en línia amb el resultat dels seus teleinformatius (1,8%).

Encara en l’apartat de magazins d’esports, l’estudi també ha mesurat la composició de les tertúlies i els debats, en els quals la presència de les dones no depèn de l’actualitat informativa, sinó només de la decisió de la direcció dels programes. Val a dir també que gairebé el 90% de les participacions en espais de tertúlies i debats esportius s’ha detectat en els magazins dels dos canals especialitzats en esports analitzats (Esport3 i SPTV de Croàcia). En els altres sis canals generalistes, se n’han trobat, però en un nombre molt reduït, la qual cosa requereix interpretar-ne amb prudència els resultats.

Pel que fa als dos canals especialitzats, la presència més elevada de tertulianes i participants en debats ha estat a Esport3, on gairebé el 24% de les intervencions ha estat per part de dones (sobre un total de 752 participacions). Quant al canal SPTV, la proporció de dones en espais de tertúlies i de debats esportius ha estat del 6,6% (sobre un total de 271 participacions).

Retransmissions esportives

L’informe adverteix que les retransmissions esportives estan supeditades a la capacitat dels diferents prestadors d’accedir a l’adquisició de drets d’emissió de les competicions.

Com en el bloc anterior, la major part de les retransmissions esportives s’han emès pels dos canals especialitzats esmentats. En concret, Esport3 ha emès 98 retransmissions i el canal SPTV n’ha emès 93. La resta de canals generalistes n’ha difós un total de 25.

En el cas d’Esport3, s’hi ha registrat un 30,6% de retransmissions d’esports practicats només per dones. En el cas de TV3, el resultat ha estat del 100%, però cal matisar que aquest percentatge correspon al fet que només van emetre dues retransmissions: dos partits de futbol de la Lliga Iberdrola, jugada per dones.

Pel que fa a Croàcia, totes les retransmissions s’han emès mitjançant el canal especialitzat SPTV i la ràtio de competicions de dones s’ha situat en el 12,9%.

 • Videonotícia (contingut de la nota de premsa en suport YouTube)


NOTA PER A EDITORS AUDIOVISUALS: Els continguts audiovisuals els podeu descarregar en aquest enllaç, on trobareu tres continguts:

 • Videonotícia amb subtítols, chyrons i marca d’aigua del CAC.
 • Videonotícia sense cap efecte.
 • Audionotícia amb locució per presentar les persones.