Les dones polítiques només tenen un terç del temps de paraula en els informatius de ràdio i televisió

  • La presència de les dones polítiques en debats i entrevistes no arriba al terç del total en la majoria dels casos. En canvi, en les tertúlies, la majoria dels mitjans tendeixen a valors paritaris i superen el 40%
     
  • El president del CAC, Roger Loppacher, demana més presència de les dones en el conjunt de la programació i proposa als mitjans catalans que s’adhereixin al programa 50:50 The Equality Project, creat per la BBC per impulsar la paritat

Les dones polítiques només aconsegueixen al voltant d’un terç del total del temps de paraula dels informatius amb l’única excepció de betevé, que registra un 41,9% de veus femenines. Així, a RAC1 les dones se situen en el 35,5%, a TV3 obtenen el 34,2%, a TVE Catalunya assoleixen el 33,8% i a Catalunya Ràdio tenen el 31,8%.

En les entrevistes, la presència de dones tampoc assoleix proporcions paritàries ni a TV3 (27,6%), ni al 3/24 (27,5%), ni a RAC1 (29,3%), ni a Catalunya Ràdio (34,4%). TVE Catalunya (45,5%) i betevé (42,1%) són els mitjans que presenten una proporció més similar entre dones i homes, si bé són els que, en nombres absoluts, registren menys entrevistes (11 i 19, respectivament), davant les 217 de TV3, les 160 de Catalunya Ràdio, les 99 de RAC1 i les 51 del 3/24.

 En els debats, les dones polítiques obtenen una presència minoritària, amb xifres que suposen el 25% del total a TV3 i a betevé, i el 9,1% a Catalunya Ràdio. En la resta de mitjans analitzats no s’hi comptabilitzen debats amb participació de representants polítics, ni homes ni dones.

La presència de dones en tertúlies sobre l’actualitat política en magazins i altres espais informatius és superior a la que es registra en la resta de formats en la majoria dels mitjans: representen el 46,1% a TVE Catalunya, el 44,9% a betevé, entorn del 42% al 3/24 i Catalunya Ràdio, el 38,9% a TV3 i el 33,3% a RAC1.

Aquestes dades es desprenen de l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Gener-febrer del 2020. Si es comparen els resultats de l’informe actual amb els dels anys precedents es pot comprovar que es produeix una millora lleugera en favor de la presència de les dones polítiques, per bé que mostra símptomes d’estancament. Per exemple, en l’informe de fa dos anys (gener-abril del 2018) la presència femenina en els informatius anava des del 24,3% fins al 30,1%.

El president del CAC, Roger Loppacher, ha afirmat: “Les dades sobre la presència de les dones polítiques en els espais informatius indiquen que han assolit només un terç del total. Si bé és una millora en relació amb la situació de fa uns anys, considerem que els mitjans haurien de fer un esforç suplementari per intentar aproximar-se a la paritat”.

“Una presència paritària pel que fa al gènere és un indicatiu de la qualitat dels mitjans i, de retruc, de la qualitat democràtica de la societat”, ha afegit.

En aquest sentit, Loppacher ha proposat als mitjans catalans que s’adhereixin al programa de bones pràctiques creat per la BBC per tendir a la paritat home-dona. El programa 50:50 The Equality Project va ser creat el 2017 per impulsar la presència de la dona en les emissions de la BBC i ara s’ha estès a 60 socis de 20 països.

Presència de les dones com a representants de governs i partits

L’informe també analitza la diferent presència de dones polítiques pel que fa als informatius diaris en funció del govern, el partit o l’associació a la qual pertanyen.

Pel que fa als governs, el Govern de l’Ajuntament de Barcelona -liderat per una dona- apareix com l’agrupació on les dones obtenen més proporció de temps de paraula que els homes en tots els mitjans. Els temes més recurrents són les mesures per combatre la contaminació a la ciutat (per exemple, la implantació de la zona de baixes emissions), la suspensió del Mobile World Congress i les negociacions amb els grups municipals amb vista a l’aprovació dels pressupostos municipals de Barcelona per al 2020. En aquests temes, els percentatges referits a les dones estan relacionats amb el protagonisme de les intervencions de l’alcaldessa de la ciutat, compartit amb les de la regidora de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat en la qüestió de les polítiques mediambientals.

TV3 presenta registres paritaris en relació amb el Govern de l’Estat i el Govern de les administracions autonòmiques no catalanes. El temps de paraula de les dones polítiques del Govern de Catalunya se situa per sota del 40% en tots els casos.

En relació amb les forces polítiques, el temps de paraula de les dones representants de CAT EN COMÚ+IU presenta paràmetres paritaris en tots els mitjans amb cobertura de Catalunya; les representants de JUNTSxCAT ho fan a TV3, Catalunya Ràdio i RAC1; i les d’EH Bildu, a TV3 i Catalunya Ràdio. Per la seva banda, les dones que representen C’s registren valors superiors al 60% del temps de paraula en tots els mitjans de la mostra.

La dona política més entrevistada a TV3 durant els dos primers mesos de l’any és la presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, amb 5 intervencions. La segueixen, amb 4 cada una, la diputada de JUNTSxCAT al Congrés dels Diputats Laura Borràs i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. A Catalunya Ràdio, Laura Borràs és la que suma més entrevistes (5), seguida de la portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans del Parlament de Catalunya, Lorena Roldán (4). RAC1 registra 4 entrevistes a Laura Borràs i a l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el 3/24 situa també Laura Borràs com la dona més entrevistada, amb 3 intervencions. A TVE Catalunya i a betevé, totes les dones entrevistades comptabilitzen una única intervenció cada una.

Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Gener-febrer del 2020