Les televisions públiques van informar de manera equilibrada sobre la sentència del procés i les protestes posteriors, mentre que les privades es van centrar en els episodis violents

  • TV3, La1, TVE Catalunya i betevé van tendir a equilibrar les imatges de les mobilitzacions pacífiques amb les d’aldarulls
     
  • Telecinco, Antena 3 TV i laSexta van dedicar més de la meitat del temps dels teleinformatius a les imatges de violència
     
  • TV3 va fer la cobertura més extensa en temps (61 hores) i va oferir més diversitat de veus (40), seguida de laSexta (48 hores) amb 36 veus diferents i betevé (44 hores) amb 22 veus


L’informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) sobre la cobertura televisiva de la sentència del procés i de les protestes posteriors que es van produir en els carrers mostra que les televisions públiques (TV3, La1, TVE Catalunya i betevé) van tendir a equilibrar les imatges de les mobilitzacions pacífiques amb les d’aldarulls, mentre que les privades (Telecinco, Antena 3 TV i laSexta) es van centrar majoritàriament en els episodis violents.

Així, les tres privades van dedicar més de la meitat del temps dels  teleinformatius a les imatges de violència, destrosses, incendis i persones ferides. La que més temps va dedicar a imatges centrades en la violència va ser Telecinco, amb el 61,7% del temps, seguida d’Antena 3 TV (56,4%) i de laSexta (55,8%).

D’altra banda, l’informe constata que TV3, que és el canal amb més temps de notícia dedicat al tema d’anàlisi, va fer la cobertura més extensa en el temps (61 hores) i va oferir més diversitat de veus (40). També va ser la que va dedicar una atenció més elevada (19,6%) al contingut de la sentència, amb peces informatives que hi aprofundien. El segueixen laSexta, amb 48 hores i 36 veus diferents, i betevé, amb 44 hores i 22 veus.

L’informe va ser aprovat per quatre vots a favor i un vot en contra amb vot particular, en el Ple del CAC dut a terme el 15 de gener.

L’informe analitza la cobertura informativa de 9 televisions arran de la publicació de la Sentència 459/2019 del Tribunal Suprem i dels fets que se’n van derivar. El període estudiat va des del 14 d’octubre de 2019 –dia de la publicació de la sentència– fins al 19 d’octubre. Les televisions analitzades van ser les generalistes TV3, TVE Catalunya, La1, Telecinco, Antena 3 TV, laSexta i betevé, així com les cadenes especialitzades en informació 3/24 i Canal 24H. A banda dels teleinformatius diaris, també s’analitzen els continguts relacionats amb la publicació de la sentència, les mobilitzacions i els aldarulls en magazins, altres espais informatius i informatius especials.


Atenció informativa

Quant a l’atenció informativa, TV3, laSexta i betevé van ser les televisions que més temps hi van dedicar. El dilluns 14, dia en què es va donar a conèixer la sentència, totes les cadenes, llevat de Telecinco, van modificar les graelles respectives per fer el seguiment de la sentència, de les mobilitzacions i dels aldarulls.  

A banda de ser les que més temps hi van dedicar, TV3, laSexta i betevé van destacar per ser les que més van allargar la cobertura per les nits per tal de cobrir en directe els fets i els aldarulls. Els casos més extrems van ser els de TV3 i laSexta, que el 19 d’octubre van emetre fins passades les dues de la matinada (vegeu la figura 4 de la pàgina 111 de l’informe). En total, TV3 va emetre 61 hores d’informació entre informatius, magazins i altres espais, seguida de laSexta (48 hores) i betevé (43 hores).

Els canals informatius 3/24 i el Canal 24H van dedicar, entre les 8 del matí i el final de les emissions amb informació en directe, més de 80 hores a informar sobre l’objecte d’estudi d’aquest informe (83 el 3/24 i 82 el Canal 24H). Aquestes xifres inclouen els continguts en emissió simultània amb els canals generalistes TV3 i La1/TVE Catalunya, respectivament.

El factor de proximitat de l’àmbit de difusió de les televisions (TV3 i betevé) repercuteix, sobretot, en una àmplia cobertura dels fets i es correlaciona amb una aproximació informativa que combina el caràcter pacífic de les mobilitzacions amb la violència dels episodis d’aldarulls esdevinguts entre el 14 i el 19 d’octubre. TVE Catalunya presenta menys temps d’informació, atès el seu caràcter de desconnexió territorial.

Pel que fa a la cobertura territorial, TV3 i laSexta van ser les que van emetre notícies referides a més punts del territori. En concret, TV3 va difondre informacions amb 127 referències geogràfiques, tant en teleinformatius com en magazins. La segona cobertura més completa en l’àmbit territorial va ser laSexta, amb 68 referències geogràfiques.

betevé és un cas particular, atès el seu caràcter de televisió local i, així, dues de cada tres informacions d’aquesta televisió estaven referenciades en la ciutat de Barcelona. La resta de televisions van referenciar entre 20 i 40 ubicacions diferents.

Pel que fa a la diversitat de veus, TV3 va donar veu a 40 actors, seguida de laSexta (36), Antena 3 TV (30), La 1 (28) i Telecinco (28). TVE Catalunya (27) i betevé (22) en van emetre un nombre més baix, però cal tenir en compte que la primera és una desconnexió amb uns teleinformatius més breus i que la segona és una televisió local.


Anàlisi visual: mobilitzacions pacífiques vs. violència

En relació amb l’anàlisi visual dels teleinformatius pel que fa a la categoria violència/mobilitzacions pacífiques, el CAC va diferenciar les imatges en dos tipus: les imatges principals (aquelles que il·lustren el relat informatiu en primer terme i li confereixen un missatge dominant) i les imatges secundàries (les que tenen menys pes en el relat informatiu, ja sigui perquè duren menys, ja sigui perquè apareixien en una pantalla de mida petita). Les imatges secundàries permeten complementar l’anàlisi que es fa sobre les imatges principals.

El resultat pel que fa als teleinformatius és que les televisions privades (Telecinco, Antena 3 TV i laSexta) van transmetre un discurs visual majoritàriament centrat en la violència, en tots els casos amb més del 50% de les informacions basades en imatges de violència, destrosses i ferits. 

Així, Telecinco va emetre un 61,7% d’imatges principals amb violència, seguida d’Antena 3 TV (56,4%) i de laSexta (55,8%), mentre que els percentatges d’imatges sense violència van tenir en els tres casos un pes més baix (25,2%, 30,6% i 28%, respectivament). Les imatges secundàries, que serveixen per complementar l’anàlisi, no canvien la percepció, atès que en els tres casos es va mantenir l’aposta per les imatges amb contingut violent.

TV3 i TVE Catalunya van presentar, en canvi, un 49% i un 42,9%, respectivament, d’imatges principals no violentes, mentre que les imatges amb violència van ser del 36,3% i del 31,1%, respectivament. Pel que fa a betevé, les proporcions es van invertir, amb més imatges de violència (47%) que sense violència (38,9%), per bé que en les imatges secundàries la televisió local va prioritzar les imatges no violentes, amb la qual cosa el resultat final és més equilibrat.

El cas de La1 va ser particular, ja que si bé va apostar per les imatges violentes tant en les imatges principals com en les secundàries, la diferència entre imatges violentes i no violentes va ser més baixa que en el cas de les privades. En concret, La1 va emetre un 45,6% d’imatges violentes per un 39,9% d’imatges sense violència, és a dir, una diferència de només 5,7 punts percentuals.


ANNEX 1: Tipus d’imatge en teleinformatius

ANNEX 2: Percentatge de temps de paraula de les agrupacions d’actors als teleinformatius


Acord 2/2020 sobre el tractament informatiu de la publicació de la Sentència 459/2019 del Tribunal Suprem i els fets que se’n van derivar

Vot particular a l’Acord 2/2020

Annex 1Annex 2