El president del CAC insta les plataformes d’intercanvi de vídeos a adoptar mesures per evitar continguts que incitin a la violència masclista

  • El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha denunciat 67 continguts que impulsen la violència masclista, 58 dels quals han estat retirats o modificats
     
  • Roger Loppacher fa aquesta petició amb motiu del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, que se celebra el 25 de novembre
     
  • El CAC redacta una declaració sobre el Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones

El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher, ha instat les plataformes d’intercanvi de vídeos a adoptar mesures per evitar la violència masclista. Loppacher ha fet aquesta petició en comprovar, segons dades de la institució, que actualment els continguts que inciten a la violència masclista es concentren a internet, mentre que s’han moderat a la ràdio i a la televisió.

“No volem que internet esdevingui un forat negre pel que fa a la regulació. La xarxa ha de fer els seus deures per estar en línia amb el nivell de professionalitat i respecte, amb els drets i llibertats que hi trobem, amb més o menys encert, en els mitjans tradicionals”, ha afirmat.

Loppacher ha fet aquestes declaracions amb motiu del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, que se celebra el 25 de novembre.

“Les anàlisis que fem ens mostren un doble escenari: d’una banda, a internet podem trobar-hi vídeos infames, amb una difusió notable, en què es justifica el càstig físic envers les dones i s’hi inclouen indicacions per exercir-lo. De l’altra, en els mitjans tradicionals, constatem que la situació ha millorat, sense que sigui òptima, pel que fa a la qualitat de les notícies sobre violència masclista, així com pel que fa a la difusió de notícies de sensibilització”, ha dit.

En relació amb internet, el CAC el va començar a monitorar el 2015, amb l’anàlisi de vídeos de plataformes d’intercanvi de vídeos, blogs, fòrums i webs. El resultat ha estat que s’han detectat nombrosos continguts que inciten a la violència masclista, que la banalitzen i que en fan un discurs complaent, amb l’agreujant que aquests continguts tenen una viralització elevada i que, per les seves característiques, impacten de manera especial en la població més jove. 


Sis informes sobre internet

El CAC ha realitzat un total de sis informes relacionats amb la violència masclista a internet. En concret, ha elaborat tres informes sobre continguts que inciten a la violència masclista, en els quals apareixien vídeos amb títols com Como golpear a tu novia si te engaña o Castigo a mujer infiel, així com blogs amb títols com Nena obediente o Sumisa silenciosa.

El CAC també ha elaborat un informe sobre continguts que justifiquen el cibercontrol de les dones en l’àmbit de la parella, amb vídeos de YouTube com Como rastrear a tu novia desde tu Android.

Així mateix, el Consell ha fet un informe sobre llistes de reproducció de YouTube de temàtica sexual, en les quals s’inclouen, sense demanar permís, vídeos de tercers que mostren menors d’edat, especialment nenes, realitzant activitats de caràcter innocent, com ara ballar o jugar en una piscina.

Finalment, el CAC va realitzar un informe sobre les fake news a internet en relació amb les notícies de gènere, que va mostrar que aquestes reforcen la discriminació envers les dones, ja que creen un discurs creïble.

En els cinc primers informes esmentats, el CAC va demanar a les empreses proveïdores la retirada dels continguts analitzats. En concret, el CAC va denunciar 67 continguts, dels quals les empreses van retirar 49 i van modificar les condicions d’accés, en el sentit d’incloure una advertència o bé d’obligar a registrar-se, en 9 casos. Així, doncs, les plataformes van actuar, en un sentit o altre, en 58 casos (86,5% del total).

Loppacher ha celebrat l’aprovació de la Directiva europea de serveis de comunicació audiovisual per part del Consell Europeu ara fa un any. La directiva, pendent de ser transposada a l’ordenament jurídic respectiu dels països membres, suposa una ampliació de l’abast de la directiva, ja que incorpora parcialment les plataformes d’intercanvi de vídeos, com ara YouTube.

A més, el president del CAC ha demanat al Parlament una reforma urgent de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, per adaptar-la als reptes del nou entorn digital i, molt especialment, a les previsions que estableix la nova directiva.


Evolució a la ràdio i la televisió

Pel que fa a la ràdio i la televisió, el Consell ha constatat una evolució positiva, des que l’any 2003 va començar a analitzar la violència masclista. Actualment el CAC analitza la violència envers les dones amb periodicitat triennal.

Al llarg d’aquest període, la conclusió més destacada és que ha evolucionat el concepte de violència masclista, que ha passat de ser considerada violència domèstica i, per tant, emmarcada en l’àmbit privat, a ser definida com el resultat d’una sèrie d’elements de desigualtat estructural i, per tant, de caràcter social  i públic, que es categoritza sota la denominació de violències masclistes.

Paral·lelament al concepte, el tractament de tot el que envolta les violències masclistes ha evolucionat, també, en els continguts emesos pels mitjans de comunicació audiovisual lineals. En les anàlisis dutes a terme pel CAC, s’observa una tendència a augmentar l’atenció informativa en relació amb la violència masclista a les televisions, que passa del 0,41% en l’informe del 2003, a l’1,13% en el del 2017, la qual cosa suposa que s’ha triplicat l’atenció informativa sobre aquesta problemàtica.

D’altra banda, en les televisions públiques, el tractament informatiu de la violència masclista redueix, tot i que no els elimina, els elements que poden contribuir a dramatitzar i espectacularitzar la informació i també es constata a les televisions públiques que la intervenció de veus qualificades és la majoritària.

D’altra banda, el CAC s’ha adherit al manifest redactat per la Generalitat de Catalunya, juntament amb les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis.

El document fa una crida a continuar treballant de manera conjunta i coordinada, amb la implicació de totes les administracions i agents socials, per erradicar totes les violències masclistes i reparar les supervivents; valora la lluita constant i incansable dels moviments feministes, i reconeix la força, el coratge i la valentia de les dones que es troben en una situació de violència masclista, les que l’han superat o les que han estat assassinades.


Declaració del CAC

Així mateix, el CAC ha redactat una declaració amb motiu del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. El text assenyala que el regulador audiovisual català manté el seu compromís en la lluita per erradicar les violències masclistes i defensa un tractament digne de les informacions que respecti les dones que viuen situacions de violència masclista, en el sentit que en mantinguin l’anonimat, en valorin la força i la capacitat de superació, posin el focus en els agressors i assassins, i facin seguiments dels casos i de les sentències.

La declaració del CAC afegeix que cal tenir present que la violència masclista actua de manera estructural, s’endinsa en tots els àmbits i espais de la societat, tant públics com privats, i es manifesta en actes de violència psicològica, econòmica, física i sexual envers les dones.

Manifest 25N - Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones 2019

Declaració del CAC amb motiu del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones