Memòria anual

memoria

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya elabora anualment un informe sobre la seva actuació que és lliurat al Parlament i al Govern.

       

Memòria 2023 Portada

Memòria 2022 Memòria 2021 Memòria 2020  
Memòria 2019 Memòria 2018 Memòria 2017 memoria 2016  
memoria 2015 memoria 2014 memoria 2013 memoria 2012  
memoria 2011 memoria 2010 memoria 2009 memoria 2008  
memoria 2007 memoria 2006 memoria 2005 memoria 2004  
memoria 2003 memoria 2002 memoria 2001