Memòria anual

memoria

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya elabora anualment un informe sobre la seva actuació que és lliurat al Parlament i al Govern.

       
Memòria 2021 Memòria 2020 Memòria 2019 Memòria 2018
Memòria 2017 memoria 2016 memoria 2015 memoria 2014
memoria 2013 memoria 2012 memoria 2011 memoria 2010
memoria 2009 memoria 2008 memoria 2007 memoria 2006
memoria 2005 memoria 2004 memoria 2003 memoria 2002
memoria 2001