Defensa de l'audiència

Queixa
Tipus de mitjà
Dades personals
Protecció de dades
Es realitzarà el tractament de les seves dades personals, amb la finalitat de formalitzar una queixa on-line dels mitjans de ràdio o TV, davant del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment. Per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a l’empara del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016 (RGPD), el titular podrà enviar un correu electrònic al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) al correu electrònic audiovisual@gencat.cat juntament amb una fotocòpia del DNI indicant quin dret vol exercir, o bé, per correu postal al Carrer dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Coneixeu la nostra política de privacitat fent clic aquí