Pluralisme i tractament informatiu

Foto portada

Una de les missions fonamentals del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) és garantir l’observança del pluralisme polític, social, religiós, lingüístic, cultural i territorial, d’acord amb la lletra b de l’article 115 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya. Pel que fa al tractament informatiu, el CAC analitza si els continguts emesos compleixen la normativa, en aspectes com ara la veracitat, la neutralitat, l’objectivitat i la presència de continguts ofensius.

ds

 

ds

ds

 

ds