Concurs públic per a l'adjudicació de 17 llicències de TDT local de titularitat privada