Concurs públic per a l'adjudicació d'1 llicència de FM de titularitat privada

baner fm

Aquest apartat recull tota la documentació administrativa pública relativa al concurs públic per a l'adjudicació d'una (1) llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica en ones mètriques amb modulació de freqüència de titularitat privada a Catalunya.

08.04.2022 Acord 30/20222 d'aprovació de les bases del concurs públic per a l’adjudicació d’una (1) llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica en ones mètriques amb modulació de freqüència de titularitat privada a Catalunya.

20.04.2022 Anunci de licitació del concurs públic per a l'adjudicació d'una llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica en ones mètriques amb modulació de freqüència, de conformitat amb la Interlocutòria núm. 93/2022 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el procediment d'execució de títols judicials 27/2021, que obliga a executar la Sentència núm. 280/2019, de 20 de novembre.

19.07.2023 Acord 82/2023 de resolució del concurs públic per a l’adjudicació d’una llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica en FM a Sant Pere de Ribes-Montgròs (100.9 MHz) de titularitat privada (exp. 1-A-2022)Acord 82/2023 de resolució del concurs públic per a l’adjudicació d’una llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica en FM a Sant Pere de Ribes-Montgròs (100.9 MHz) de titularitat privada (exp. 1-A-2022)