Diversitat

ds

La diversitat implica una imatge de la societat no unívoca, que doni veu tant a homes com a dones, als diferents grups d’edat, a la presència de persones amb orígens dispars, i que mostri la diversitat funcional, la multiplicitat de cultures i d’opcions religioses, entre altres elements.

Els diferents eixos de la diversitat que analitza el Consell són el sexe, l’orientació sexual, l’edat, l’origen, la diversitat funcional, el rol social, la cultura, la confessió religiosa, les malalties i els factors de vulnerabilitat.

Entre altres iniciatives, el CAC ha impulsat la creació de la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual (MDA). Aquesta associació aplega representants de diversos grups culturals, institucions, empreses, col·lectius professionals, grups de recerca, entitats de suport, universitats, mitjans de comunicació i altres persones i òrgans interessats a promocionar una millor representació de la multiculturalitat i de la diversitat en els mitjans audiovisuals de Catalunya.

La MDA té l’objectiu de contribuir a fomentar la convivència, el respecte, el coneixement i l’intercanvi entre persones de les diferents filiacions culturals i compartir l’experiència de la recreació i la renovació de la cultura catalana.

ds

Què fa el CAC?

Imatge eliminada. Tornar a Diversitat i igualtat de gènere