Acord 13/2021 d'extinció de la llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de televisió digital local corresponent al programa número 3, canal 37, de la demarcació d’Igualada, titularitat de la societat IG Media Produccions, SLU

  • Prestadors
  • Negocis jurídics
  • Extinció de llicència
  • Televisió digital terrestre
  • Servei públic
  • Igualada
  • IG Media Produccions, SLU
agreement