Acord 15/2021 d'extinció de la llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de televisió digital local corresponent al programa número 4, canal 26, de la demarcació de Figueres, titularitat de la societat Televisió Sense Fronteres,SL

  • Prestadors
  • Negocis jurídics
  • Extinció de llicència
  • Televisió digital terrestre
  • Servei públic
  • Figueres
  • Televisió Sense Fronteres, SL
agreement