Acord 19/2021 de resolució recurs de reposició interposat per FIBRACAT TV, contra l’Acord 111/2020, d’aprovació liquidació taxa per actuacions de control i d’inspecció respecte activitats de prestació serveis de comunicació audiovisual l’exercici 2020

 • Prestadors
 • Recurs de reposició
 • Taxa per actuacions de control i d'inspecció
 • Alta Tecnologia en Comunicacions, SL
 • Fibracat
 • Canal múltiple
 • Televisió digital terrestre
 • TDT amb cobertura nacional
 • EDC, SAU
 • Emissions Digitals de Catalunya, SAU
 • EDC-4 (Programa)
agreement