Acord 24/2021 de conformitat comunicació prèvia presentada per Associació de Mitjans i Serveis Culturals en Ràdio i TV Local de Catalunya-Grup AMSC per prestar serveis comunicació audiovisual de ràdio per internet i sota demanda (Grup AMSC-Gran Via Ràdio)

  • Prestadors
  • Comunicació prèvia
  • Grup AMSC-Gran Via Ràdio
  • Associació de Mitjans i Serveis Culturals en Ràdio i Televisió Local de Catalunya
  • AMSC
  • Ràdio per internet
  • Ràdio sota demanda
agreement