Acord 38/2018 sobre el projecte d'instrucció pel qual es modifica la Instrucció general sobre la presència de la llengua i la cultura catalanes i de l'aranès en els mitjans de comunicació audiovisual

agreement