Acord 58/2021 de període d'inf. prèvia exp.sancionador núm.2/2021-S (incompliment deure finançament pel·lícules cinematogràfiques qualsevol gènere i producció en alguna de les llengües oficials de l’Estat durant l’exercici 2018)obert al prestador CCMA,SA