Acord 62/2021 d'aprovació de l’Informe d’al·legacions a l’Avantprojecte de Llei general de comunicació audiovisual

agreement