Acord 65/2020 de conformitat de la comunicació prèvia presentada per Una Mirada Informativa Especial, SLU, per prestar un servei de comunicació audiovisual de ràdio i televisió per internet a la carta (Frameaudiovisual)

agreement