Acord 66/2021 de conformitat de la comunicació prèvia presentada pel senyor Jordi Salort Mateo per prestar un servei de comunicació audiovisual de televisió per internet sota demanda (La Barca Producció TV)

agreement