Acord 68/2021 de modificació de l’estructura accionarial de la societat EMISSIONS DIGITALS DE CATALUNYA, SA Unipersonal, com a conseqüència d’una operació mercantil de transmissió d’accions, d’acord amb el que disposa la llei 22/2005 (exp. 1-A-2021)