Acord 69/2021 de periode d'informació prèvia de l’expedient sancionador núm. 3/2021-S (incompliment de l’article 17 de la Llei 7/2010, general de la comunicació audiovisual, per a la realització de l’emplaçament de producte) obert al prestador CCMA, SA