Acord 70/2021 d'aprovació de l’Informe sobre l’audiovisual a Catalunya 2020

  • Informe anual
  • Sistema audiovisual català
  • Sector audiovisual