Acord 73/2021 d'aprovació de l’Informe de control del compliment de les missions específiques de servei públic competència de la Generalitat de Catalunya. Any 2019

agreement