Acord 76/2021 de reajustament de les funcions dels membres del Consell i de la composició de les comissions i dels seus àmbits de responsabilitat

agreement