Acord 79/2020 de contractació del subministrament d’un sistema de gestió, catalogació i arxivament de material i de documents audiovisuals per al Consell de l’Audiovisual de Catalunya

agreement