Acord 79/2021 d'incoació de l’expedient sancionador núm. 2/2021-S (incompliment del deure de finançament de pel·lícules cinematogràfiques de qualsevol gènere durant l’exercici 2018) obert al prestador de serveis de comunicació audiovisual públic CCMA, SA.

agreement