Acord 85/2018 pel qual es modifica la Instrucció general sobre la presència de la llengua i la cultura catalanes i de l'aranès en els mitjans de comunicació audiovisual

  • Normativa
  • Instrucció general
  • Llengua catalana
  • Llengua aranesa
  • Cultura catalana
  • Cultura aranesa
  • Música en català
  • Música en aranès
agreement